X
    Kategori: Haber

Yıllık İzinde Olan Memur Göreve Çağırılabilir Mi?

Yıllık izne çıkmış olan devlet memurları bazı durumlarda amirlerinin çağırması üzerine görev yerine dönerek, verilen vazifeyi yerine getirmektedir. Ardından yarıda akalan iznini tamamlamak üzere tekrar izne ayrılmaktadır. Bu durumda devlet memurlarına harcırah ödenir mi ve amirler, bu şekilde devlet memurlarını göreve çağırabilir mi? Tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Kanunda harcırah verilmesi zorunludur;

Devlet memurlarının iznini yarıda keserek görev yerine dönmesi ve tekrar iznine devam etmesi, akıllarda soru işareti bırakıyor. Bu şekilde iznini yarıda kesen ve yurt içinden ya da yurt dışından görev yerine gelen memurların masrafları, kanunla koruma altına alınmıştır. Buna göre yurt içinde ya da yurt dışında yıllık izinde bulunan ve görevinin ifası için görev yerine dönene memurlara, harcırah bedeli denmek zorundadır. Ancak bu bedelin ödenebilmesi için amirin sözlü olarak değil, personelini onay alarak çağırması gerekir. Harcırah ödemesi için devlete gerekli yol bedellerinin sunulması gerekir yani bu bedellerin belgeleri verilmelidir. Bu belgelerin geçerli sayılması için de amitin önceden ilgili yerlerden izin alması gerekir.

Bir memurun yıllık izin zamanında göreve çağırılması için önceden onay alınması şartı bulunmaktadır. Bu şekilde onayı alınmış devlet memuru göreve tekrar dönüşünde, yapmış olduğu masrafları belgelendirmek suretiyle tekrar alabilir.

Bu konuyla ilgili daha önce Sayıştay tarafından bir davada karar çıkmıştır. Bu karar göre yıllık izin kullanırken göreve çağırılan devlet memuruna yolda geçirdiği süreler için yevmiye bedelinin ve yol masraflarının ödenmesi zorunlu kılınmıştır.

Sonuç;

Yıllık izin kullandığı sırada bu izinlerini yarıda keserek görev yerine dönen ve görevini bitirdikten sonra tekrar iznini kullanmaya devam eden devlet memurlarının harcamaları, kanunla koruma altına alınmıştır. Akıllarda soru işreti oluşturan ve amir ve memur arasında uyuşmazlığa neden olan bu konu hakkında, daha önce Sayıştay tarafından da kesin karar verilmiştir. Bu şartlar altıda görev yapan memurun yolda geçirdiği süreler için yevmiyesi ve yol masrafları ödenmek zorundadır. Bunların olması için de memurun onay alınarak çalıştırılması ve masraflarını belgelendirmesi gerekmektedir.

Özet
Yayınlanma tarihi
Başlık
Yıllık İzinde Olan Memur Göreve Çağırılabilir Mi?
Yazının derecesi
5
E-Devlet: