Vergi Usul Kanunu Değişiyor

Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre hem küçük ölçekli hem de büyük ölçekli esnaflar için vergi uygulamalarında köklü değişikliğe gidilmesi gündemde. Buna göre küçük ölçekli esnaflar için vergi uyumluluğu getirilecek ve iktisadi faaliyetlerin artması yönünde çalışmalar yapılacak. Hazırlanan yeni Vergi Usul Kanunu’nun en kısa sürede Meclis’e sunulacağı bildirildi.

Nisan ayının sonuna kadar hazırlanacak;

Yapılan açıklama doğrultusunda en geç Nisan ayının sonuna kadar hem vatandaş hem de mükellef odaklı basit ve kolay vergi uygulamaları getirilecek. Bu uygulamalar iktisadi olarak yürütülen faaliyetleri de destekler nitelikte olacak. Bu açıklamanın ardından holdingler için bu yasanın hazırlandığı ileri sürülse de Bakan tarafından bunun doğru olmadığı ve bu yasanın daha çok küçük ve orta ölçekli esnafları ilgilendirdiği açıklandı.

Bu yeni vergi sistemi ile vergi ödeme çok daha basit ve kolay uygulanabilir hale getirilirken, aynı zamanda vergi mükelleflerinin de yakından izlenmesi gerçekleştirilecek. Bu yasa ile yapılan KDV çalışmalarının tüm esnaf grubunu etkileyeceği dile getirildi.

2 maddesi kabul edildi bile;

Hazırlanmış olan yasa tasarısının 10 ve 11. maddesinin Meclis tarafından kabul edildiği de açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. Buna göre;

Özel okullar, yurtlar ve ticarete konu olan kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ücretsiz hizmetlerin ve malların KDV’sinin gider yazılması yerine, indirim ve iadeye konu olması kabul edildi. Ayrıca serbest bölgelere verilen hizmetlerden doğan vergilerin de indirimine karar verildi. Restorasyon nedeniyle verilen mimarlık hizmetleri için de vergi indirimi söz konusu olacak.

Maliye Bakanlığı’na verilen yetki ile ihracat yapan üreticiler için katma değer vergisi yerine üretimlerinin belirli bir oranında iade yapılması söz konusu olacak.

Bakanlar Kurulu ise iadesi tespit edilemeyen KDV’yi ve vergi matrahından düşürülebilecek ya da iade hakkı doğurabilecek vergiler ile ilgili asgari tutarı belirlemekle yetkilendirildi.

Sonuç;

Yeni yasa tasarısı ile Vergi kanunlarında yeni düzenlemeler yapılacak. Bu düzenleme ile hem esnaflar için vergi ödeme kolaylaştırılacak hem de vergi izleme sistemi daha basit hale getirilecek. Ayrıca bu yasa ile Bakanlar Kurulu ve Maliye Bakanlığı’na da vergilerle ilgili çeşitli yetkilerin verilmesi gerçekleştirildi. Bu sayede vergi kaçakçılığının önüne geçilerek vatandaşların belini büken KDV tutarlarında iyileştirme yapılıyor.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf