SSK Çeyiz Parası

Annesi veya babası vefat etmiş olan ve sosyal sigortalar kurumundan yetim maaşı almakta olan ve evlenecek olan kız çocuklarına evlilik için gerekli olan kültürel alışkanlığa bağlı olarak ortaya çıkan çeyiz hazırlıkları nedeniyle devletin kız çocuklarına sağlamış olduğu evlilik yardımı hizmetine SSK çeyiz parası denilmektedir. SSK evlilik yardımı parasından annesi veya babası vefat etmiş olan ve bu nedenle yasalar çerçevesinde anneden veya babadan yetim maaşı almakta olan tüm kız çocukları yararlanabilmektedir. Tabii bu uygulanan dışında annesinden veya babasından yetim maaşı alma hakkına kurtköy escort sahip olan tüm kız çocukları da SSK çeyiz parası yardımdan yararlanma hakkına sahiptirler. SSK çeyiz parası yardımı konusunda dikkat edilmesi gereken bir nokta ise erkek çocuklarının bu evlilik yardımı veya çeyiz yardımı adıyla geçen yardım hakkından yararlanmamış olmasıdır. Bu nedenle başvuru yapacak olan kişilerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Bunun dışında dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise SSK çeyiz parası yardımının kullanılabilmesi için bireylerin babalarından ya da annelerinden kurtköy escort bayan yetim maaşı alıyor olmasıdır. Ayrıca bir kere evlenip ayrılmış olan dul olan bireyler sosyal sigortalar kurumunun vefat etmiş babalarından alınan yetim maaşı koşuluyla devletten almayı hak ettikleri SSK çeyiz parası yardımından yararlanamamaktadır. SSK çeyiz parası almak için bireylerin bulundukları sosyal güvenlik il Müdürlüğü’ne veya sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne başvuru yapılabilmektedir.

[quads id=1]

Annesi veya babası vefat etmiş kız çocuklarının evlenmek istemeleri halinde bilindiği üzere normalde hak sahibi oldukları yetim maaşı alma hakkından da yararlanması gerçekleşmemektedir. Yetim maaşı sadece evlenmemiş olan babası veya annesi vefat eden kişilere verilen bir maaştır. Yetim kız çocukları ise evlenmeleri durumunda bu haktan yararlanabilmektedirler. Bu nedenle SSK çeyiz parası amacıyla yapılan hazırlıklar çerçevesinde, kız çocuklarının karşılaşabilecekleri maddi sıkıntılara ilişkin devletin düzenlemiş olduğu yasa çerçevesinde annelerinden veya babalarından almış oldukları yetim maaşının dışında SSK çeyiz yardımı yapılmaktadır. Bu kapsamda yürürlükte olan uygulama ise kız çocuklarının evlenmek için başvuru yapmasıyla başlamaktadır. Kız çocuklarının yararlanma hakkına sahip oldukları SSK çeyiz parası yardımı iki yıllık maaş tutarı ile birlikte bir kereye mahsus olmak üzere kız çocuklarına verilmektedir. Belirlenen bu iki yıllık süre içerisinde kişilerin tekrar aynı yetim maaşı haklarına sahip olamazlar. İki yılın bitimini takip eden dönemde bir daha çeyiz, parası yardımı alamazken, yetim maaşı alabilmektedirler.

[quads id=1]

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK gibi kurumların belirli aylık standartlarında, iş kazası sonucu hayatını kaybetmiş olan bireyin, birinci dereceden yakınından başlamak üzere vermiş olduğu maddi yardıma yetim aylığı denilmektedir. Bu yetim aylığına sahip olan bireyler normal şartlarda zaten yasal araştırmalar ve belgelendirmeler sürecinden geçmiş kişilerdir. SSK çeyiz yardımı parası konusundaki hususta ise, bu haktan yararlanmak isteyen bireylerin öncelikli olarak yetim aylığı hakkı olup, olmadığı değerlendirilmesi yapılmaktadır. Yapılan resmi başvurular, araştırmalar ve değerlendirmeler sonucunda yetim aylığı almakta olan kız çocuklarının evlenmek istemeleri halinde evlilik için gerekli olan ve oluşabilecek maddi yükü sırtlayabilmek adına devletin belirlemiş olduğu kriterlerde değişen oranlarda SSK çeyiz yardımı parası almaları da mümkündür. Bu hesaplamalarda Emekli Sandığına bağlı bulunan kişilerde en son alınan yetim aylığı net miktarı ile 12 sayısının çarpılmasından elde edilen oranlar veya SSK ve Bağ-kur ‘a bağlı bulunan kişilerde ise almış oldukları en son aylık net maaşın 24 ile çarpımından elde edilen oran peşin olarak kız çocuklarına verilmektedir.

[quads id=1]

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf