SGK Ölüm Yardımı Nasıl Alınır?

SGK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ve SSK sigorta birimlerinin tek çatı altında toplanması anlamına gelir. Bu sigorta birimlerinin tüm işlemleri SGK adı altında yürütülmektedir. SGK tarafından çalışanlarının ölümü halinde ailesine, eşine ya da yakınlarına yapılan cenaze yardımına ise ölüm yardımı adı verilir. Ölüm yardımı çalışan kişinin ya da emekli olmuş kişinin vefat etmesi halinde ödenir ancak bu yardımın ödenmesi için kişilerin mutlaka SGK’ya bağlı olması gerekir.

Ölüm yardımı kimlere verilir;

  • Bir kişiye ölüm yardımı verilebilmesi için birinci derecen akrabası olmasına gerek yoktur. Kanunda belirtilen sıraya göre ödeme yapılır. Buna göre öncelikli olarak ölen kişi kanuni mirasçısını belirtmişse, ölüm yardımı bu kişiye ödenir.
  • Eğer herhangi bir belirtme yoksa ölüm yardımı ölen kişinin eşine yapılır.
  • Ölen kişinin eşi yoksa çocuklarına, çocukları da yoksa anne ya da babasına yapılır.
  • Ölen kişinin eş, çocuk, anne ya da babasından hiçbiri bulunmuyorsa, ölüm yardımı akrabalarına yapılır.
  • Eğer kişinin hiçbir yakını yoksa, cenaze masraflarını karşılayan özel ya da tüzel kişiye, faturalarını ibraz etmesi karşılığında ölüm yardımı ödenmektedir.

Ölüm yardımı ödenirken önemli olan nokta, kişinin kanuni mirasçılarından fatura istenmemesidir. Hiçbir fatura ya a belge olmada, ölen kişinin yakınlarına ölüm yardımı yapılmaktadır.

Ölüm yardımı ne kadardır;

SGK’lı olarak çalışan ya da daha önce 360 gün çalışmış olan kişinin ölümü halinde 2017’ye göre ölüm yardımı 489 lira olarak ödenmektedir. Bu paranın ödenmesinin amacı, SGK’lı olan kişinin ölümü nedeniyle yapılan masrafların, cenaze sahiplerine verilmesi ve onların bu masraflar için mağdur olmasının önlenmesidir.

Ölüm yardımı alma şartları nelerdir;

Ölüm yardımı yani cenaze ödeneği alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • Ölen kişinin çalışmıyor olsa bile 360 gün boyunca sigortalı olması
  • Kişilerin sigortasız olsa bile iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda ölmesi
  • Sürekli iş göremezlik geliri, malullük aylığı ya da yaşlılık yani emekli aylığı alırken kişinin ölmüş olması

Yukarıdaki şartları yerine getirmiş olan kişinin ölmesi halinde, ölüm yardımı hak sahiplerine ödenecektir.

Ölüm yardımı başvurusu nasıl yapılır, hangi belgeler gerekir;

Ölüm yardımı alabilmek için SGK müdürlüklerine ya da şubelerine başvuruda bulunmanız gerekir. Bu başvuruyu kanuni mirasçılar ya da cenaze masrafları ödeyen gerçek ya da tüzel kişiler yapabilir. Başvuruyu yapabilmek için bir dilekçe ve ölüm belgesi gerekir. Bu başvuru yapılmadan önce kişinin ölüm belgesi ile nüfus müdürlüğünden düşürülmesi gerekir yan, nüfus müdürlüğüne ölüm beyanı yapılmalıdır.

Kişinin akrabası ya da yakını olmayan kişilerin cenaze masraflarını alabilmesi için bu masrafları ödediğine dair muhtarlıktan onay belgesi ile faturayı, dilekçeye eklemeleri gerekir.

Masrafları alabilmeniz için gerekli olan dilekçeyi SGK müdürlüklerinden edinebilirsiniz. Bu dilekçeyi boşluksuz olarak doldurmanız önem taşımaktadır.

Ölüm yardımı alabilmek için ne zaman başvuru yapılmalıdır;

Kanuni mirasçıların ya da masrafları ödeyen diğer kişilerin ölüm yardımı alabilmesi için yukarda belirtilen belgeler ile birlikte, 5 yıl içinde SGK müdürlük ya da il temsilciliklerine başvuruda bulunmaları gerekir. 5 yıl içinde başvuru yapılmayan cenaze masrafları ödenmez ve 5 yıldan sonra hiç kimse hak sahibi olamaz. Başvuru yapmayı unutan kişiler, bu durumdan habersiz olan kişiler ve herhangi bir nedenle başvuru yapmamış olan kişiler, 5 yıl içinde ölüm yardımı için başvuru yapabilirler.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf