Memurlar da Yarım Gün Çalışabilecek

Devlet memurları için uzun zamandır beklenen yarım gün çalışma izni ile ilgili son gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeye göre doğum yapan anne ile eşi doğum yapmış olan babaların da tıpkı işçiler gibi yarım gün çalışma hakkı olacak. Buna göre memurların haftada 40 saat çalışması öngörülüyor. Bu çalışma saatleri memurların istediği gibi düzenlenebilecek. 2016 yılından beri yapılan memurların çalışma saatleri ile ilgili düzenleme yapılmaya devam ediyor. En son yapılan düzenleme hakkında merak edilenler ise şöyle…

İlkokula kadar izin kullanılabilecek;

  • Memurlar için yapılan yeni düzenlemede hem anneler hem de babalar aynı zamanda yarı zamanlı olarak çalışabilecek. Çalışma saatleri ise istenildiği gibi belirlenebiliyor.
  • Doğum yapan anne memurun yarım zamanlı çalışma izni, analık izninin bittiği dönemden başlayarak, çocuk ilkokul çağına gelene kadar devam edecek.
  • Eşi doğum yapan memurun yarım zamanlı çalışma izni ise babalık izni bitim tarihinden çocuğun ilkokula başladığı tarihe kadar devam edecek.
  • Bu verilere göre düzenlenecek olan memurun haftalık çalışma saati 40 saat olarak belirtildi. Bu 40 saatlik çalıma süresi cumartesi ve Pazar günleri tatil olacak şekilde düzenlenecek.

Nasıl kullanılacak;

Memurun haftalık çalışma saati 40 saat ve doğum yapan ile eşi doğum yapan memurlar bu süresinin yarısı kadar yani haftalık 20 saat çalışabilecek. Yarım zamanlı olacak çalışacak olan memurların çalışma süreleri ise haftalık 3 günü ve günde 8 saati aşmamak koşuluyla günlere bölünerek belirlenecek.

Memurların çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenebilecek ve günde 3 saatten az olmamak şartıyla uygulanacak. Çalışma saatlerinin bölünmesi eşit ya da farklı olarak düzenlenebilecek. Hem anne hem de baba memur olarak çalışıyorsa, ikisi birden yarı zamanlı olarak çalışabilecek.

Yarı zamanlı çalışma olarak kadın erkek ayrımı yapılmıyor ve eşlerden her ikisi aynı dönemde ya da birbirini takip eden dönemde yarı zamanlı çalışma haklarını kullanabiliyor. Memurlar bu haklarını kullanabilmeleri için de 1 ay öncesinden kendi kurumlarına başvuru yapmaları gerekiyor.

Sonuç;

Bakanlık tarafından memur çalışma saatleri ile ilgili yapılan düzenleme ile yarı zamanlı çalışma memurlar içinde hayata geçiriliyor. Buna göre memur olan anne ya da baba veya ikisi birden haftalık 20 saat çalışabilecek ve bu çalışmanın hangi günler ve günde ne kadar saat olacağı ise çalıştıkları kurum tarafından belirlenecek. Ancak he kurum için farklı düzenlemeler ve özel şartlar da olabilir. Hangi kurumlarda çalışan memurların bu yarım gün çalışma hakkından yararlanabileceği ise kanunla birlikte hazırlanan ek cetvelde duyurulacak.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf