Kıdem Tazminatında İstisnai Durumlar

Kıdem tazminatı, aynı iş yerinde 1 yılını tamamlamış olan ve kendi isteği dışında işten ayrılan kişiler için verilen bir ödenektir. Bu ödeneğin alınması için halk arasında bilinen kural kişinin işten kovulmasıdır. Normal şartlar altında işinden kendi isteğiyle istifa eden çalışanlar kıdem tazminatı alamazlar ancak bu kural için kanunla bazı istisnalar getirilmiştir. Son zamanlarda en çok sorulan sorulardan biri olan istifa etsem kıdem tazminatı alır mıyım? Sorunuzun cevaplarını vermeye çalışalım;

Kıdem tazminatı için istisnalar;

Kendi arzuyla işinden ayrılan kikiler kıdem tazminatı alamazlar. Ancak kanunda bazı durumlarda istifa eden kişilere kıdem tazminatı verileceği belirtilmiştir. Buna göre aşağıdaki şartlarda istifa eden kişiler kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirler;

  • 1999 yılından önce sigortalı olarak işe başlayan kişiler 15 yıl sigortalı olup 3600 prim günü şartını doldurduktan sonra emekli olmak yaşlarını bekliyorlarsa, çalışmak zorunda değildir. Bu nedenle SGK tarafından verilen “emekli olmaya hak kazanmıştır” yazısını aldıktan sonra iş yerlerine verip istifa ederlerse, kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirler.
  • 1999 yılı sonrasında çalışmaya başlayıp 25 yıl sigortalı olduktan sonra 4500 gün prim ödeme şartını tamamlamış olan kişiler de, son iş yerinde 1 yıl çalıştıktan sonra istifa ederek kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirler.
  • İşçilerin çalışmakta oldukları iş yeri bir belediyenin sınırları dışına taşınıyorsa, sözleşmeden belirtilmediği takdirde işçilerin yeni iş yerinde çalışma hakları yoktur. Bu durumda kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçi, 6 gün içinde istifasını verip başvurusunu yaparsa kıdem tazminatını alabilir.
  • Malullük aylığı sebebiyle işten ayrılan kişiler içi kıdem tazminatı ödenir.
  • Evlenmiş olan bir kadın, eşinin çalışmasını istemediği gerekçesi ile evlendikten sonraki 1 yıl içinde işinden istifa ederek, kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir.
  • İşçileri çalışmış oldukları iş yerinde hayatlarını kast edecek bir tehlikeye maruz kaldıklarında da istifa ederek emekli olabilirler.
  • Gazeteci olarak çalışan kililer kendi mesleklerinde 5 yıl çalıştıktan sonra istifa ederlerse, kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirler.

Sonuç;

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için açışmış olduğu iş yerinden kovulması gerekiyor. Ancak kendi isteğiyle işte ayrılan bazı kişilerin de kıdem tazminatı almaya hakkı vardır. Alınacak olan tazminat miktarı ise her bir yıl için 1 aylık brüt ücret şeklinde hesaplanmaktadır.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf