Kıdem Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

 

Kıdem tazminatı SSK’lı olarak çalışan kişilerin güvencesi olan tazminattır. Bu tazminat yalnızca çalışanların aldıkları maaş üzerinden değil yemek parası, yol yardımı, kıyafet çeki gibi yardımların toplamı üzerinden de ödenmektedir. İşçilerin haklarını korumak için ödenen kıdem tazminatı hesaplama hakkında detaylı bilgi verelim;

 

Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır;

Kıdem tazminatı, işveren bağlı olarak çalışan isçilere verilmektedir. Bu tazminat BAĞ-KUR ve emekli sandığı çalışanları için verilmez. Bu tazminatı alabilmek için bir iş yerinde kesintisiz olarak 1 yıl boyunca çalışmış olmak gerekir.

Kıdem tazminatı hesaplama aylık almış olduğunuz asgari brüt üçer tutarı kadar verilmektedir. Her bir yıl için bir aylık maaşınızın brüt tutarı kadar kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız. Ancak bu tazminatın tavan fiyatı vardır. En fazla alabileceğiniz tazminat miktarı 4426,16 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar 2017 yılı için belirlenmiştir. Ancak kıdem tazminatı yalnızca maaş tutarı kadar ödenmez. İçiye verilen yemek yardımları yol yardımları, kıyafet çekleri, ikramiye gibi ödemeler de tazminata ilave edilmektedir.

Kıdem tazminatınızı kolayca hesaplayabilmek için https://www.edevletgiris.com/kidem-ihbar-hesaplama/ adresine tıklayabilirsiniz. Bu adresten karşınız aşağıdaki ekran gelecektir.

Kıdem Tazminatı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Bu ekranda yer alan bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde, işe giriş ve işten ayrılış tarihinize göre alabileceğiniz net tutar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kıdem tazminatı hesaplayabilmek için internet üzerinde farklı hesaplama araçları bulunur. Ancak en doğru ve en güncel hesaplama bilgisini yukarıdaki adres üzerinden alabilirsiniz.

Kimler kıdem tazminatı alabilir;

Kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle bir iş yerinde kesintisiz olarak bir yıl boyunca çalışmış olmanız ve SSK’lı olmanız gerekir.

Kıdem tazminatını alabilmek için iş yerinizden kendi isteğiniz dışında ayrılmış olmanız gerekir. Kendi isteğiniz ile yalnızca askerlik için ya da evlilik nedeniyle ayrıldığınızda tazminat almaya hak kazanabilirsiniz. Bunların dışında ölüm ya da işten çıkarılma ile ayrılığınızda kıdem tazminatı alırsınız. Bunların dışındaki nedenlerden dolayı ayrılma halinde tazminat alamazsınız. Askerlik ve evlilik nedeniyle tazminat almaya hak kazanabilmek için ilk bir yıl içinde başvuruda bulunmak gerekir.

Emeklilik yaşını bekleyenler, kıdem tazminatı alabilir mi;

Kıdem tazminatının alınabileceği bir başka yol ise emeklilik hakkı kazanmaktır. Emekli olmak için gerekli olan sigortalı olma süresini ve sigorta prim gün sayısını doldurduktan sonra yaşınızı beklerken işten ayrılırsanız, kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirsiniz.

İstifa edenler kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir mi;

İş yerinden istifa eden kişiler normal şartlar altında kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz. Ancak iş verenin kötü niyetli davranması, ahlaksız davranışlar, işçinin ücretinin eksik ödemesi gibi durumlarda işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir. Fazla mesai ile işten ayrılan kişiler de bu tazminatı alabilirler.

Deneme süreleri kıdem tazminatı hesabına dahil edilir mi;

İşçilerin sigortasız olarak çalışmaları bile kıdem tazminatı hesaplama aracına eklenir. İşçiler deneme süresi olarak işe başladığı tarihten itibaren kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirler.

Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi kalemler kullanılır;

Kıdem tazminatı hesabına, işçiye bir yıl içinde verilen tüm ek ödemeler dahil edilir. Buna göre ikramiyeler, primler, yol yardımları, yemek yardımları, Ramazan ayındaki gıda paketleri, sürekli verilen ikramiyeler, kira yardımları, çocuk yardımları, sağlık sigortası gibi tüm ödemeler için kıdem tazminatı alabilirsiniz.

Kıdem tazminatının limiti var mıdır;

Kıdem tazminatı 2017 yılı için tavan fiyat olarak 4426,16 TL olarak açıklanmıştır. Yukarıda sayılan tüm ödemeler ile birlikte, ücretsiz izin sayıları ve ödene vergi matrahları da hesaba dahil edildikten sonra işçinin bir yıl için alabileceği en yüksek kıdem tazminatı tutarı 4426,16 TL’dir. Bir işçi aylık 10.000 TL maaş alıyor bile alsa, alacağı kıdem tazminatı bir yıl için bu ücreti aşamaz.

Kıdem tazminatı miktarı yalnızca bir yıl için belirtilmiştir. 3 yıl çalışan bir işçinin alabileceği en yüksek kıdem tazminatı tutarı 3 X 4426,16 TL olarak hesaplanmaktadır.

Kıdem tazminatı talebi için zaman aşımı süresi var mıdır?

Bu tazminatı hak etmek için elbette ki zaman aşımı süresi vardır. Bu süre kıdem tazminatları için 10 yıl, ihbar tazminatları için ise 5 yıldır. Bu süre içinde talepte bulunmaz ya da ödenmeyen tazminatlar için dava açmaz iseniz, hiçbir hak talebinde bulunamazsınız.

Kıdem tazminatından kesinti yapılır mı?

Kıdem tazminatından yapılan kesinti yalnızca damga vergisidir. Bu vergi oranı ise binde 7,59’dur. Yani kıdem tazminatınızdan yapılacak olan toplam kesinti binde 7,59 oranında olacaktır. Bunun dışında hiçbir kesinti yapılmaz.

Kıdem tazminatına haciz konulabilir mi;

İşçinin borçları tutarı, kıdem tazminatına konu olan değerde ise bu tazminatın tamamına kadar haciz konulabilir.

Ölen kişinin mirasçılarına verilebilir mi;

Kıdem tazminatı, ölüm halinde de işçinin ailesine ya da kanuni mirasçılarına ödenmektedir. Kanuni mirasçılara bölüştürülmesi ise mirasçıların paylarına göre yapılmaktadır.

Sakatlık durumunda kıdem tazminatı alınabilir mi;

İşçinin çalışırken işyerinden kaynaklanan problemler nedeniyle sakat kalması sonucunda, işçiye sakatlık maaşı ödenir. Bu maaşı istinaden sakat kalan işçiler, kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

İşin niteliğinin değişmesi sonucunda kıdem tazminatı alınabilir mi?

İşveren, çalıştırmış olduğu işçisine, hangi işi yapacağı ile ilgili açık bir beyanda bulunmalıdır. Eğer işin niteliği ve çalışma koşulları değişecekse, bunu işçiye bildirmeli ve onay almalıdır. Eğer işçi bu çalışma koşulları için onay vermez ise kıdem tazminatı alma hakkı doğmaktadır.

İflas eden ve kapanan iş yerleri kıdem tazminatı öder mi;

Bir işveren her ne koşulda olursa olsun sorumlu olduğu işçinin kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Yani işyeri kapanda ya da iflas etse de işçiye olan kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf