Kıdem Tazminatı Hesaplama 2017

 

Kıdem tazminatı, belirli sebeplerden dolayı işinden ayrılan bir işçiye, işveren tarafından ödenen tazminat çeşidine verilen isimdir. Bu tazminat işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması sonucunda verilmez. Alacağınız kıdem tazimatını hesaplayabilmek için çeşitli hesaplama araçlarından faydalanabilirsiniz. Çalışma hayatınızda aldığınız brüt maaş ve diğer ödemelerin toplamından oluşan kıdem tazminatı hesaplama hakkında detaylı bilgi verelim;

Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır;

Kıdem tazminatını kısa yoldan hesaplayabilmek için https://www.edevletgiris.com/kidem-ihbar-hesaplama/ adresine tıklamanız gerekir. Bu hesaplama aracı ile ilgili internet üzerinden çok sayıda hesaplama aracına erişebilirsiniz. Ancak gerçeğe en yakın olan hesaplamayı bu adresten alabilir, güncel ve doğru hesaplama yapabilirsiniz. Bu adrese tıkladıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama 2017

Ekranda görülen bilgileri eksiksiz olarak doldurduğunuzda, net tazminat bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

 • Yukarıdaki ekranda bulunan işe giriş tarihinize, işe başladığınız ve ilk sigortanızın yattığı tarihi girmeniz gerekir. Bu tarih son çalıştığınız iş yerine ait olmalıdır.
 • İşten ayrılış tarihinizi gün, ay ve yıl şeklinde yazmanız gerekir.
 • Aylık almış olduğunuz brüt maaş tutarını yazmanı gerekir. Bu maaş, sigortanızın yattığı tutar üzerinden yazılmalıdır.
 • Diğer ödemeler kısmında bulunan bilgileri de yazıp yıllık toplamını ilgili bölüme yazmanız gerekir.
 • Aylık yemek bedelini yazmanız gerekir. Bu bedel iş yerinden aylık öğlen yemeği için almış olduğunuz bedeldir. Varsa, bu bedeli mutlaka yazın.
 • İşe gidiş geliş için iş yeriniz tarafından ödene aylık yol parası varsa, bunu da mutlaka yazmanız gerekir.
 • İş yerinden kullandığınız izinleri girerek, kullanmadığınız izinler için de ödeme alabilirsiniz. Bunun hesaplanabilmesi için bir yıl içinde kullanmış olduğunuz ücretsiz izin süresini girmeniz gerekir.
 • Kümülatif gelir vergisi matrahı, bir takvim yılı içinde vergi matrahına konu olan ödemelerin oluşturduğu matrahın toplamı olarak ifade edilebilir. Yani Ocak ayına kadar bir yıl içinde ödenmiş olan gelir vergilerinin toplamı olarak yazılır. Yukarıdaki erkanda yer alan bölüme geçmiş bir yıl içinde ödemiş olduğunuz yani maaşınızdan kesilen vergilerin toplamını yazmanız gerekir. Bu bilgiyi muhasebecinizden ya da maaş bordronuzun aldığınız ilgili bölümden öğrenebilirsiniz.

Yukarıdaki bilgileri girdikten sonra “hesapla” butonuna basarak, işten ayrıldığınız tarihe göre alabileceğiniz kıdem tazminatı miktarını öğrenebilirsiniz.

Sizlere örnek olarak bir hesaplama yapalım. Aşağıdaki ekranda gördüğünüz gibi bilgileri eksiksiz olarak girelim.

Kıdem Tazminatı Hesaplama 2017

Ekranda görüldüğü gibi 1 Ocak 2915 tarihinde işe başlayan biri 12 Ekim ‘017 tarihinde işten ayrılmıştır. Bu tarihlere ve almış olduğu 1000 TL diğer ödemelere göre işten ayrılış tarihinde alacağı kıdem ve ihbar tazminatları otomatik olarak hesaplanacaktır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama 2017

Bu kişinin alacağı kıdem tazminatı, net olarak 5842 TL’dir. Ancak 2017 yılına göre tavan fiyat belirlenmiştir ve bir yıl için alabileceğiniz en yüksek kıdem tazminatı tutarı 4426,16 TL’dir. Yukarıdaki kişinin kazandığı net rakam 5842 TL iken alabileceği kıdem tazminatı miktarı 4426,16 TL olacaktır.

Kıdem tazminatı hesaplama yapılırken, yukarıdaki bilgilerin güncel ve doğru olarak girilmesi önemlidir. Ayrıca bir kişinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az bir yıl çalışmış olması gerekir.

Kıdem tazminatı alabilmek için gerekli olan şartlar nelerdir;

Kıdem tazminatı, kanuna göre belirli kurallar çerçevesinde hak edilmektedir. Buna göre bir kişinin kıdem tazminatı alabilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir;

 • Kişinin en az bir yıl çalışmış olması gerekir.
 • İşçinin bu tazminatı alabilmesi için iş yerinden kendi isteği ile yarılmamış olması ya da ölüm nedeniyle ayrılmış olması gerekir.
 • Bir işçinin kendi isteğiyle işten ayrılabilmesi için kanunda belirtilmiş olan haklı sebeplerinin bulunması gerekir. Ancak bu şartlar altında kıdem tazminatı alabilir.
 • İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması için erkek işçilerin askere gitmesi kadın işçilerin de evlendikten sonra kendi isteği ile bir yıl içinde işten ayrılması gerekir.
 • İşçinin emeklilik şartlarını yerine getirmesi halinde, emeklilik için başvurmuş olması, kıdem tazminatı almasına hak kazanmasını sağlar.
 • Bir işçi 4500 gün prim ödeyip emeklilik yaşını beklerken ya da 7200 gün prim ödeyip 25 yıllık sigortalı olma süresini doldurduktan sonra emeklilik yaşını beklerken kendi isteği ile işten ayrılmış olması durumunda kıdem tazminatını almaya hak kazanabilir.

Kıdem tazminatı hesaplama yapılırken yalnızca damga vergisi kesintisi alınmaktadır. Bunun dışında hiçbir kesinti yapılmaz. İşveren, işçinin bir yıl ve üzerinde olan tüm çalışma süreleri için aylık almış olduğu ücretten yani 30 gün için ödemiş olduğu ücret tutarında kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Kıdem tazminatı giydirilmiş brüt ücrete göre hesaplanmaktadır. Giydirilmiş brüt ücret ise işçiye verilen yol, yemek, yakacak, kıyafet gibi yardım ödemelerinin toplanması ile elde edilmektedir.

Bir işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmesi için işten ayrıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde başvuru yapması gerekir. Bu başvuru dilekçe ile iş yerine yapılmalıdır. İşçiye kıdem tazminatı ödenmediği durumlarda ise kıdem tazminatı için 10 yıl boyunca, diğer alacaklar için de 5 yıl boyunca dava açma hakkı bulunmaktadır.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf