Kıdem- İhbar- Fazla Mesai Hesabı

Kıdem tazminatı, işçilerin haklarının korunması amacıyla çıkarılmış olan ve aynı iş yerinde bir yıl süreyle çalışmış olan işçilere, işten yarılması halinde ödenen tutara verilen isimdir. Kıdem tazminatı alabilmek için aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olmak gerekir;

 • İşçinin, işveren tarafından işten çıkarılması
 • Evlenmiş olan kadının bir yıl içinde işten yarılması
 • İşçinin haklı sebepler işe iş yerinden yarılması
 • Askerlik görevini yapacak olan kişinin işten yarılması
 • İşçinin emekli olmak için işten ayrılması
 • Emeklilik şartlarını tamamlayıp emekli olma yaşını bekleyen kişilerin işten yarılması
 • İşçinin ölmesi

İhbar tazminatı ise belirsiz süreli iş sözleşmeleri için geçerlidir. Bu sözleşmede işçinin ne zaman işten ayrılacağı belirtilmemiştir. Bu sözleşme ile çalışan işçinin ya da çalışanın ayrılacağı durumlarda önceden bilgi verilmesi gerekir. Bilgi verilmesi için gerekli olan sürelere ise ihbar süresi adı verilir. Bir işçi, ihbar sürelerine uymadan işinden istifa ederse işverene ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İşveren de önceden işçiye bilgi vermeden işten çıkarma yaparsa işçiye ihbar tazminatı öder. İşçilerin çalışma sürelerine göre ihbar süreleri ise şu şekilde belirlenmiştir.

 • 6 aydan kısa süreli olarak aynı iş yerinde çalışanları için ihbar süresi 2 hafta
 • 6 ay ile 1,5 yıl arasında aynı iş yerinde çalışmış olan kişiler için ihbar süresi 4 hafta
 • 1,5 yıl ile 3 yıl arasında aynı iş yerinde çalışmış olan kişiler için ihbar süresi 6 hafta
 • 3 yıldan fazla süredir aynı iş yerinde çalışmış olan kişiler için ihbar süresi ise 8 hafta şeklindedir.

İşçilerin işten ayrılacaklarını belirtmiş olmaları hainde işveren tarafından günlük 2 saat iş arama izni verilmelidir. Bu izin içi işçiye ücret ödenir. Ayni işçi ihbar süresi boyunca aynı gün içinde 2 saatten az olmamak kaydıyla, çalışma karşılığı olmadan, ücretinin ödenmesi kaydıyla izin alabilmektedir. Bu işçi, izinlerini birleştirip kullanma hakkına da sahiptir ancak işten ayrılmadan önce kullanmış olmalıdır.

Fazla mesai ise işçilerin haftalık olarak 45 saatlik çalışma süresinin üzerinde yaptıkları mesailer için ödenen ücrettir. Kanuna göre bir işçi haftada en fazla 45 saat çalıştırılabilir bu da bir gün için 7,5 saate denk gelmektedir. İşçiler bu saatten fazla çalıştıklarında, fazla mesai almaya hak kazanırlar.

Kıdem ve ihbar tazminatlarının zaman aşımı süreleri 10 yıl iken fazla mesainin zaman aşımı süresi 5 yıldır. Sizlere bu ücretlerin nasıl hesaplanabileceği hakkında bilgi verelim;

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır;

Kıdem tazminatı işçinin son işyerinde çalıştığı toplam yıl ile almış olduğu son asgari ücretin çarpılması ile elde edilmektedir. Bu göre 5 yıl aynı iş yerinde çalışmış olan bir işçi bugün işten ayrılırsa;

2.029,50 X 5 = 10,147.50 TL tutarında tazminat almaya hak kazanacaktır. Bu tutar brüt olarak hesaplanır. Vergiler düşüldükten sonra kalan kısım net olarak işçinin eline geçecek miktarı belirler.

İhbar tazminatı nasıl hesaplanır;

Bir işçinin aynı iş yerinde 5 yıl çalıştığını farz edelim. Bu işçinin işten yarılması için gerekli ihbar yapılmazsa alacağı tazminat, haftalık ücreti üzerinden hesaplanacaktır. Haftalık ücretini bulmak için öncelikle brüt asgari ücret tutarı 4’e bölünür.

2,029. 50 / 4 = 507.375 TL haftalık ücrettir.

İhbar süresine göre bu işçiye 8 haftalık tazminat ödenmelidir. İşçinin alacağı tazminat tutarı ise;

507.375 X 8 = 4,059 TL’dir. Bu tutar brüt olarak alınacak tazminat tutarıdır.

Fazla mesai nasıl hesaplanır;

Fazla mesainin hesaplanabilmesi için işçinin bir saatlik alacağı ücretin hesaplanması gerekir. Asgari ücret tutarında maaş alan bir işçi bir ayda 10 saat fazla çalışmışsa, alacağı fazla mesai tutarı şu şekilde hesaplanır;

2,029.50 / 225 = 9.01 TL işçinin saatlik alacağı ücret tutarıdır. İşçinin alacağı fazla mesai tutarı ise

9.01 X 10 X 1,5 = 135.15 TL’dir. Burada kullanılan 1,5, fazla mesai yapan işçiye saatlik ücretinin %50 fazlasının ödenmesi nedeniyledir.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf