Kanser Hastalarına Malullük Aylığı

Malullük aylığı kişilerin çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücünün %60 oranında azalması durumunda ödenen aylıktır. Bir kişinin bu aylığı alabilmesi için iş gücü kaybının olmasının yanında sigortalı olma süresi ve sigorta prim gün sayısı gibi şartları da yerine getirmiş olması gerekir. Buna göre kanser hastalarının da malullük aylığı alabilecekleri gündeme gelmiştir.

Sağlık kurulundan rapor gerekli;

Bir kimsenin malulüm aylığı alabilmesi için Sağlık Kurulu tarafından onaylanmış olan ve işgücü kaybının en az %60 oranında azaldığını belirten bir rapor olması gerekir. Kişiler bu raporu almak için başvuru yaptıktan sonra alamazlar ise ve yeni bir malullük durumu söz konusu olmuş ise, eski rapora tekrar başvuru yaparak yeni bir rapor alabilirler.

Burada önemli olan nokta kişilerin işe başladıkları tarihten önce malul olmamalarıdır. Bu aylığı alabilmek için Sağlık Raporunda “çalışmaya başladıktan sonraki iş gücü kaybı oranı en az %60” şeklinde belirtilmelidir. Çalışmaya başlamadan önce malullük durumu söz konusu ise bu aylığı almaya hak kazanamazsınız.

Sigorta süresi ve prim şartı nedir;

Bu aylığı alabilmek için %60 iş gücü kaybı ile birlikte en az 10 yıl sigortalı olmanız ve 1800 gün sigortanızın yatmış olması gerekiyor. Bu şartlar sağlanmadıysa, malullük aylığı bağlanmıyor. Ancak bu konuda da bir istisna yapılmış eğer malullük aylığı bağlanacak olan kişi başkasının bakımına muhtaç biriyse 10 yıl sigortalı olma şartına bakılmıyor ve 1800 gün prim ödemiş olması, bu aylığı alması için yeterli sayılıyor.

Kanser hastaları da malul aylığı alabiliyor;

İyi troid kanseri ve derinin bazal hücreli kanseri haricindeki kanser hastaları, son bir yıl içinde alınmış olmak kaysıyla sağlık raporlarını gösterdikleri takdirde, 18 ay boyunca malullük aylığı alabiliyor. Ancak 18 ay sonra tekrar malullük durumunun değerlendirilmesi gerekiyor ve söz konusu raporun yenilenmesi isteniyor. Tekrar kontrol ve yeni rapor tarihi lösemi hastaları için 24 ay olarak uygulanıyor. Ancak kanser hastalarının da malullük aylığı alabilmesi için yine 10 yıllık sigortalı olması ve en az 1800 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekiyor.

Sonuç;

Malullük aylığı, kanser hastaları için de verilmektedir. Bunun için kanser hastalarının da %60 oranında çalışamaz olduğunun kanıtlanması, en az 1800 gün sigorta primi ödenmiş olması ve 10 yıl sigortalı olunması gerekmektedir. Bu sayede kanser hastalarının, hastalıkları nedeniyle çalışmama durumlarında yaşadıkları mağduriyet ortadan kaldırılmaktadır.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf