İşveren Hakaret Ederse Tazminat Alabilirsiniz

Yargıtay tarafından geçtiğimiz günlerde, işçinin haklarına korunmasına ilişkin emsal bir karar daha verildi. Bu kararda kendisine işvereni tarafından hakaret edilen bir işçinin haklı olduğu ve kıdem tazminatı alabileceği açıklandı. Haberin detayları şöyle…

İşverenin “terbiyesiz” demesi işçiyi haklı çıkarır;

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayda iş yerinde çıkan yangın nedeniyle patron, işçileri ile bir toplantı yapıyor. Toplantıya bütün personelinin katılmasını istiyor. Ancak bir işçi her bölümün farklı departmanı olduğunu ve bu toplantıya katılmak istemediğini bildiriyor. Bunun üzerine patronu işçiye “ terbiyesiz” hakaretini yapıyor. İşçisi de sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı ile birlikte, hak etmiş olduğu diğer alacaklarını talep ediyor. Bu alacakları işveren tarafından ödenmediğinde de iki taraf mahkemelik oluyor.

Mahkemeden red;

Mahkeme tarafından dava o-konusu incelendikten sonra işçinin kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını istemesi haksız bulunarak işveren lehine karar çıkıyor. İşçinin hiçbir hak talep edemeyeceği kararı veriliyor. Bunun üzerine işçi kararı temyize gönderiyor ve Yargıtay tarafından emsal karar veriliyor.

İşçi haklı bulunuyor;

Yargıtay tarafından, yapılan bilirkişi incelmeleri ve belgeler sonucunda işçinin haklı olduğu, bütün alacaklarının kendisine verilmesi kararı çıkıyor. Bu karara göre;

Bir işverenin işçisine ya da ailesine hakaret etmesi, sarkıntılıkta bulunması ve sövme fiilini gerçekleştirmesi durumunda, haklı fesih söz konusu olur. Bu durumlarda işçi, iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Bu eylemlerin işveren ya da vekili tarafından yapılması, söz konusu haklı fesih durumunu değiştirmez. Bu olaya göre işverenin söylediği “terbiyesiz” sözü, hakaret sayılarak, işçi haklı bulunmuş ve tüm alçaklarının ödemesi kararı verilmiştir. Bu alacaklar kıdem tazminatı ile birlikte yıllık izin, hafta tatili ve genel tatil ücreti şeklindedir.

Sonuç;

İşveren tarafından işçiye hakaret, sövme ya da sarkıntılık gibi durumlar yapılması sonucunda, Yargıtay tarafından verilen karara göre işçiler haklı fesih yoluna giderek sözleşmeleri tek taraflı feshedebilir. Bu durumda işveren, işçisine kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını ödemekle yükümlüdür. Yargıtay, vermiş olduğu bu karar ile işçilerinin hakkını bir kez daha koruma altına almış bulunmaktadır.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf