Genel Olarak Emekli Maaşı Hesaplama Formülü

Emekli maaşı hesaplama, bazı formüller ile yapılır. Ancak bu formüllerde bazı dönemlerde yatırılan sigorta primleri esas alınır. Yani emekli maaşının hesaplanması için belirli dönemler belirlenmiştir ve bu dönemlerin toplamına göre ortak bir maaş hesaplaması yapılır. Buna göre geçerli olan tarihler ise şöyledir;

  • 12.1999 öncesi sigortalı olunan dönem
  • 01.2000 ve 30.09.2008 tarihi arasında sigortalı olunan dönem
  • 10.2008 ve sonrasında sigortalı olunan dönem

Yukarıdaki tarihlerin hepsi için ayrı ayrı olarak kısmi emekli maaşı hesaplaması yapılır. Bu hesaplamalar çeşitli oranlar ile güncellendikten sonra ise toplam emekli maaşı hesaplanır.

31.12.1999 öncesi döneme göre emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır;

Bu dönemde yapılan hesaplamalarda Aylık Ortalama Kazanç ve gösterge sistem adı verilen formüller kullanılmaktadır. Buna göre aylık ortalama kazanç hesaplanırken, sigortalının bu tarihten öncesi en yüksek kademeye göre son 5 yıla ait olan kazançların 5 ya da 10 yıla bölünmesi ile elde edilir. Aylık ortalama kazanç emekli maaşını belirleyen en önemli etmendir. Eğer sigortalılar 2000 yılı öncesinde 5 ya da 10 yıldan az prim ödemişse, prim ödenen yıl sayısı dikkate alınır ve aylık ortalama kazanç bu şekilde hesaplanır.

Emekli maaşı hesaplama için kullanılacak olan gösterge ise sigortalı olan kişinin yıllık ortalama kazancı, çalıştığı kurumdaki statüsü ve üst gösterge tablosunda bulunan gösterge değerine karşılık gelen sayılar ile belirlenmektedir. Bu gösterge tabloları oldukça karışıktır ve 2000 öncesi dönemde yapılan hesaplama için oldukça fazla değer ve formül kullanılmaktadır.

01.01.2000 ve 30.09.2008 tarihleri arası dönem için emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır;

Bu tarihler arasında hesaplanan emekli maaşları için aylık ortalama kazanç, Tüfe ve gelişme hızının tamamı gibi göstergeler kullanılır. Bu tarihler arasında sigorta primi yatırmış olan bir sigortalının maaşı hesaplanırken, bu yıllarda açıklanmış olan enflasyon değeri ve gelişimin hızı değerleri baz alınır. Buna göre her yıl için en son 2008 yılına kadar çıkan ortalama değerler güncellenir. Yani her yıl için bu değerler ayrı ayrı alınarak hesaplama yapılır.

Aylık ortalama gelir hesaplanırken de ilk etapta sigortalının günlük kazancı bulunur. Günlük kazanç ise 2008 yılına kadar elde edilen tüm kazançların toplamının toplam yatırılan prim gün sayısına bölünmesi ile elde edilir. Çıkan rakamın 30 ile çarpılması sonucunda da Aylık Ortalama Gelir Hesaplanır. Bu döneme ait toplam emekli maaşının hesaplanması için de aşağıdaki formül kullanılır;

  • Aylık Ortalama Kazanç x Aylık Bağlama Oranı

Emekli maaşı hesaplama için kullanılan aylık bağlama oranı da 3600 gün prim ödeyenler de her 360 gün için %3,5, 5400 gün prim ödeyenler de her 360 gün için %2 ve bu primlerin üzerindeki günler de yatırılan primlerde her 360 gün için %1,5 oranlarının toplamı alınmaktadır.

01.10.2008 ve sonrası dönem için emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır;

Bu dönem ve sonrasında sigortalı olan kişiler için emekli maaşı biraz daha düşük olarak belirlenmiştir. Çünkü bu dönemde yapılan hesaplamalarda aylık bağlama oranı düşürülmüştür. Ayrıca gelişme hızının tamamı yerine %30’u alınarak hesap yapılır. Bütün bu göstergeler, emekli olanlara çok daha az aylık bağlanacağı anlamına gelir.

Bu dönem ve sonrasında sigorta primi ödeyenler için kullanılacak olan aylık bağlama oranı her 360 gün için %2 olarak belirlenmiştir. Bunların dışında porno izle ise yapılan emekli maaşı hesaplama için 2000 ve 2008 arası dönemde kullanılan formül kullanılacaktır.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf