Emekli Maaşı Hesaplama Formülü 2018

Emekli maaşı hesaplama genel olarak SGK tarafından yapılır ve emekli olmak için dilekçenizi verdikten sonra, tarafınıza alacağınız maaş bildirilir. Bu maaşın doğru ya da yanlış olup olmadığını bilmeniz imkân yoktur. Emekli olmak istiyorsanız ancak ne kadar maaş alacağınızı bilmiyorsanız ya da SGK tarafından verilen maaşın doğru ya da yanlış olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, bazı internet sitlerinde bulunan hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz. Ancak bu araçlar sizlere yakın sonuçları, emekli maaşınıza yakın sonuçları bil vermeyecektir. Çünkü emekli emekli maaşları SSK, BAĞ-KUR ve emekli Sandığı için farklı formüller ve veriler kullanılarak hesaplanır. Bunlar hakkındaki detaylı bilgiyi genel olarak emekli maaşı hesaplama formülü isimli yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Online hesaplama araçları üzerinden yapılan hesaplama işlemlerinde gerçeğe yakın sonuçlar almanız neredeyse imkânsızdır. Ancak sitemiz üzerinde bulunan EMHESİS, emekli maaşınızın hesaplanması için sizlere en güncel veriler ile işlem yapar. Maaşınızın hesaplanması için gerekli olan tüm veriler güncel olarak alınır çünkü bu hesaplama aracı geniş bilgi alt yapısına sahiptir. Bu sayede emekli olacağınızda alacağınız maaşı en yakın değerinde hesaplayabilirsiniz. Hesabınıza yatan emekli maaşınızın yanlış olup olmadığı hakkında da az çok bilgi sahibi olabilir ve yanlış olması durumunda gerekli başvuruları yaparak, maaşınızı inceletebilirsiniz.

SSK için emekli maaşı hesaplama formülleri nelerdir;

SSK’lı olarak yani 4A’ya bağlı olarak çalışanların emekli maaşları hesaplanırken öncelikle kısmi aylıklar hesaplanır. Kısmi aylık ise, 2000 öncesi, 2000 ve 2008 yılları arası ve 2008 sonrası üç farklı dönem için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Buna göre emekli olacak bir kişinin her üç dönem için de çalışması bulunuyorsa, bu dönemlerdeki çalışmaları için farklı emekli maaşları hesaplanır ve bunların toplamı alınarak, gerçekte alınacak net emekli maaşı bulunur. Sizlere bu hesaplamaların nasıl yapıldığı hakkında Emekli maaşı hesaplama formülü isimli diğer yazımızda bilgi vermiştik. Bu yazımızda da detaylı olarak bahsedelim;

2000 öncesi dönem için primler asgari ücret üzerinden yatırılırdı. Ancak asgari ücretin 6,5 katına kadar prim yatırma durumu söz konusu idi. Bu da 2000 öncesi dönemde ne kadar çok prim yatırırsanız o kadar çok emekli maaşı alabileceğiniz anlamına gelir. Buna göre 2000 öncesi dönem için kısmi emeli maaşının hesaplanmasında kullanılacak formül;

Bu formüle göre tam aylık hesaplanırken gösterge katsayı ve aylık bağlama oranı kullanılır. Gösterge rakamı, bir tabloya bakılarak elde edilir ve bu tabloda, normal aylık yatıranlar ve üstten aylık yatıranlar için farklı oranlar bulunur.

  • Tam aylık = Gösterge Rakamı X Katsayı X ABO şeklinde hesaplanır.

Gösterge rakamı için tablodaki rakamlar kullanılır. Katsayı için bu dönemde 12.000 kullanılır. Aylık Bağlama Oranı ise normal prim yatıranlar için %60, tavan miktardan prim yatıranlar için de %50 ile %59,9 arasında alınır.

Yukarıdaki formüle yer alan Dönem Ağırlığı ise 2000 öncesi dönemde toplam ödenen prim gün sayısı ile toplamda ödenen prim gün sayısının bölünmesi ile elde edilir. Örneğin; bir kişi toplamda 9000 gün sigorta primi yatırmışsa ve 2000 öncesi dönemde yatırmış olduğu prim gün sayısı 3000 ise dönem ağırlığı 3000/9000 olarak bulunur.

 

2000 ve 2008 arası dönem için yapılan emekli maaşı hesaplama için kullanılan formülde ise gösterge katsayı sistemi kaldırılmış ve güncelleştirilmiş prim esası getirilmiştir. Güncelleştirilmiş primler ise TÜRFE oranı ve gelişme hızı değerleri ile hesaplanmaktadır. Buna göre 2000 ve 2008 arası dönemde kullanılacak emekli maaşı formülü ise;

  • Kısmi aylık = Tam Aylık X Dönem ağırlığı şeklindedir.

Dönem ağırlığı yine toplam yatırılan prim gün sayısı ile 2000-2008 arası dönemde yatırılan primlerin bölünmesi ile elde edilmektedir.

  • Tam Aylık = Ortalama aylık gelir X Aylık Bağlama Oranı şeklinde hesaplanmaktadır.

Görüldüğü gibi bu dönemde tam aylığın bulunması için ortalama aylık gelirin bulunması gerekir. Ortalama aylık gelirin bulunması için ortalama günlük kazanç ile 30 sayısının çarpılması gerekir.

Ortalama günlük kazanç= Güncelleştirilmiş kazançlar toplamı X 2000-2008 arası dönemde yatırılan primlerin toplamı şeklinde bulunur.

Bu dönemde yatırılan sigorta primleri, ilk döneme göre emekli maaşını daha az etkiler.

2008 sonrası dönem için emekli maaşı hesaplama yapılırken de yine güncelleştirilmiş prim esas alınır. Ancak bu primlerin hesaplamasında kullanılan büyüme hızı değerinin yalnızca %30’luk kısmı alınır. Yine TÜFE oranı da hesaba dâhil edilir. Tüm dönemler içinde yatırılan primlerin emekli maaşını en az etkilediği dönem 2008 sonrası dönemdir. Ayrıca bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı %2 olarak alınmaktadır.

2008 sonrası dönem için yapılan hesaplamalarda kullanılan formül ise;

Kısmi aylık = Ortalama Aylık Kazanç X Dönem Ağırlığı şeklindedir. Dönem ağırlığı yine yukardaki gibi toplam ödenen prim gün sayısına, 2008 sonrası dönemde ödenen prim gün sayınının bölünmesi ile elde edilir. Ortalama aylık kazanç için yine yukarıdaki formül kullanılacaktır.

BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplama formülleri nelerdir;

BAĞ-KUR için de tıpkı SSK gibi üç dönemde emekli maaşı hesaplaması yapılır. Buna göre 2000 öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008 sonrası dönem için yine yukarıdaki formüller kullanılarak kısmi aylık hesaplanır ve bu kısmi aylıkların toplanması ile asıl maaş elde edilir.

Bağ kurluların SSK’lılardan farkı ise 2000 öncesi dönmede yatırılan sigorta primlerinin basamaklar üzerinden alınmasıdır. 1’den 24’e kadar olan basamak sisteminde ne kadar çok prim öderseniz, o kadar çok emekli maaşı alabilirsiniz.

Devlet memurları için emeli maaşı hesaplama formülleri nelerdir;

Devlet memurları için emekli maaşı hesaplama yapılırken, BAĞ-KUR ve SSK için kullanılan formüllerden yararlanılmaz. Devlet memurları, çalıştıkları unvana, gösterge katsayısına, derecesine ve hizmet süresine göre emekli maaşı alırlar. Ayrıca devlet memurlarının almış oldukları ek tazminat ve primler de emekli maaşlarını etkiler. Devlet memurları için emekli maaşı hesaplama yapılırken iki farklı dönem esas alınır.

Ekim 2008 öncesi dönemde yapılan hesaplamalarda gösterge ve katsayı sistemi bulunmaktadır. Bu dönemde işe başlayan devlet memurları için kullanılan aylık bağlama oranı ise %75 olarak alınır. Buna göre bir devlet memuru Ekim 2008 öncesi işe başlamışsa alacağı emekli maaşı, çalışırken aldığı maaşın %75 olarak hesaplanır.

Ekim 2008 sonraki dönemde yapılan hesaplamalar için de aylık bağlama oranı %50 olarak alınır. Buna göre bir devlet memuru Ekim 2008 sonrası dönemde işe başlamışsa alacağı emekli maaşı, çalışırken aldığı emekli maaşının %50’si kadardır.

Sonuç;

Her üç dönemde de yapılan emekli maaşı hesaplama işlemlerinde Ekim 2008 öncesi dönemde, sonrasına göre daha yüksek emekli maaşı bağlanmaktadır. SSK’lılar ve Bağkur’lular için üç dönem söz konusu iken emekli sandığı mensupları için iki dönemde hesaplama yapılır. Bu hesaplamalar sonucunda alınan kısmi aylıklar toplanmak suretiyle de bağlanacak olan emekli maaşının brüt tutarı elde edilmiş olur. Bu tutarların hesaplanabilmesi için emekli olmaya hak kazanmış olmanız ve dilekçe ile emekli olmak için başvuruda bulunmanız gerekir.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf