Emekli Maaşı Hesabında ABO’nun Önemi

Emekli maaşları, SSK, BAĞ-KUR ve emekli Sandığı için farklı olarak hesaplanmaktadır. Bu maaşların hesaplaması yapılırken farklı dönemler esas alınır. 2008 yılında yapılan reform ile birlikte emekli maaşlarının hesaplamasında kullanılan rakamlar ve veriler değişmiştir. Buna göre her üş sigorta birimi için de 2008 öncesi ve sonrası dönem geçerlidir. SSK ve BAĞ-KUR’da ise emekli maaşı hesaplama yapılırken de 2000 öncesi dönem 2000 ve 2008 arası dönem ve 2008 sonrası dönem esas alınmaktadır her üç dönem için de aylık bağlama oranı ve sigortalının yatırmış olduğu primler esas alınır.

Yukarıda verilen bilgiye göre emekli maaşı hesaplama yapılırken aylık bağlama oranı ve kişilerin yatırmış oldukları prime esas kazançları, emekli maaşını etkileyen en önemli kriterlerdir. Her dönem için de aylık bağlama oranları farklı olarak uygulanmaktadır. Kısaca açıklayacak olursak 2000 öncesi dönem için en yüksek aylık bağlama oranı kullanılır. 2000-2008 yılları arasındaki dönem için aylık bağlama oranı biraz düşürülmüştür. En düşük aylık bağlama oranı ise 20008 sonrası dönem için esas alınmaktadır. Bu göstergeden yola çıkarak kişilerin en düşük emekli maaşını 20008 sonrası dönemde almış olduklarını söyleyebiliriz.

Aylık bağlama oranı ve emekli maaşlarının hesaplanması hakkında detaylı bilgi almak isterseniz Emekli maaşı nasıl hesaplanır?” isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Emekli maaşı hesaplama yapma yolları nelerdir;

Emekli olmak isteyen kişileri, ne kadar maaş alacaklarını merak ederler. Bu maaş miktarı kişilerin emekli olmaları ya da çalışmaya devam etmeleri konularında en büyük etkendir. Emekli olduğunuz ne kadar maaş alacağınızı hesaplayabilmeniz için öncelikle emeklilik için geçerli olan yaş, sigortalı olma süresi ve sigorta prim gün sayısı kriterlerini yerine getirmeniz gerekir. Bu kriterler sağlandıktan sonra emeklilik dilekçesini verdiğinizde, ne kadar maaş alacağınız SGK tarafından hesaplanır ve dilekçeyi verdikten sonra ilk ayın başında hesabınıza yatırılır.

Peki, dilekçe vermeden ne kadar maaş alabileceğiniz nasıl öğrenebilirsiniz? Bunun için internet üzerinde yer alan online hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz. Ancak bu aralar sizlere net olarak emekli maaşınız hakkında bilgi vermeyecektir. Alacağınız maaş miktarı ortalama olarak hesaplanır. Emekli maaşı hesaplama yapabilmek için hangi dönemde ne kadar prim yatırdığınızın bilinmesi gerekir. EMHESİS sistemi ile sizlere bu hesaplama hakkında en güncel bilgileri sunmaktan onur duyuyoruz. Sitemizde bulunan bu hesaplama aracı, hangi dönemlerde ne kadar prim yatırdığınızı gibi bilgileri güncel halleriyle alarak, emekli olduğunuzda alacağınız maaşı en yakın değerleriyle hesaplamaktadır. Çünkü bu hesaplama aracı geniş bilgi alt yapısına sahiptir ve emekli olmanız gerekli kriterleri yerine getirmeniz halinde, en güncel şekilde maaş hesabı yapabilir.

EMHESİS ile emekli maaşı hesaplama yaparken bazı bilgileri girmeniz gerekir. Bu bilgiler ışığında alacağınız maaş miktarı hakkında bilgi sahibi olabilir ve emeklilik kararınızı bu doğrultuda verebilirsiniz. Emekli olduktan sonra aldığınız maaş ile hesapladığınız maaş arasında büyük farklar varsa gerekli başvuruları yaparak maaşınızın tekrar incelenmesini de isteyebilir, hakkınızı kolayca arayabilirsiniz.

Aylık bağlama oranının emekli maaşına etkisi;

Aylık bağlama oranının yüksek olması emekli maaşının yüksek olmasını, düşük olması ise emekli maaşının düşük olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle emekli maaşını etkileyen en önemli parametrelerden biri aylık bağlama oranıdır. İkinci parametre ise kişilerin yatırmış oldukları sigorta prim gün sayılarıdır. Sizlere hangi sigorta birimi için hangi dönemlerde ve ne kadar aylık bağlama oranı kullanıldığını açıklayalım;

SSK için aylık bağlama oranları nasıldır;

SSK için 2000 öncesi dönem, 2000-2008 arası dönem ve 20008 sonrası dönem için farklı aylık bağlama oranları kullanılmaktadır.

2000 öncesi dönem için aylık bağlama oranları;

 • Bu dönemde işe başlayan kişilerin aylık bağlama oranları %60 olarak alınır. Eğer emekli olacak kişi bakıma muhtaç biriyse, aylık bağlama oranı %80’dir.
 • Malulen emekli olan kişilerde ise bu oran %70 olarak alınmaktadır.
 • Bu dönemde kişilerin asgari ücretin 6,5 katına kadar prim yatırma hakları bulunmaktaydı. Buna göre üst göstergeden prim yatıranlar için aylık bağlama oranları ise %50 ile %59,9 arasında değişmektedir. Bu oranlar 5000 gün için alınmaktadır.
 • 50 yaşını doldurmuş kadınlarda ve 55 yaşını doldurmuş olan erkeklerde aylık bağlama oranı hesabı yapılırken, 5000 günden fazla çalışılan her 240 gün için aylık bağlama oranı %1 oranında arttırılmaktadır.
 • Yaşlılıktan emekli olan yani erken emekli olan kişilerde 5000 günden her eksik 240 gün için aylık bağlama oranı %1 oranında eksiltilir.
 • Ölüm sigortasından emekli olan kişilerde ise 5000 günden eksik olan primler için herhangi bir eksiltme uygulanmaz.
 • Bu şekilde bağlanmış olan aylık bağlama oranları en fazla %85 olarak alınabilir.

2000-2008 arası dönem için aylık bağlama oranları;

Bu dönemlerde çalışmalarınız varsa, kısmi emekli maaşınız hesaplanırken aylık bağlama oranları değişiklik gösterecektir. Buna göre;

 • Malullük ve ölümden emekli olan kişilerin ve normal emekli olan kişilerin aylık bağlama oranları %60 olarak alınır.
 • Bakıma muhtaç kişilerin emekli maaşlarındaki aylık bağlama oranları %70 olarak alınır.
 • 8100 ve 9000 gün arasında prim yatırmışsanız, her 360 gün yani her bir yıl için aylık bağlama oranı %2 arttırılmaktadır.
 • 9000 günden sonra prim yatırmışsanız, her 360 gün yani her bir yıl için aylık bağlama oranı %1,5 oranında arttırılmaktadır.
 • Yaşlılıktan emekli olan yani erken emekli olan kişilerde ise yıllık bağlama oranlarının artışı 3600 gün prim ödeyenlerde her bir yıl fazla yatıranlar için %3,5, 5400 gün prim ödeyenlerde her bir yıl fazla yatıranlar için %2, daha fazla süre ile prim yatıranlar için de her bir tam yıl için %1,5 olarak alınmaktadır.
 • Bu dönmede özel şartlardan emekli olan her kişi için aylık bağlama oranı %60’ın altında uygulanmaz.

2008 sonrası dönem için aylık bağlama oranları;

 • 2008 sonrası dönem için aylık bağlama oranları %40 olarak alınmaktadır.
 • 7200 günden sonra sigorta primi yatıranlarda her tam yıl için aylık bağlama oranı %2 oranında arttırılmaktadır. Bu artış en fazla %90 oranına kadar yapılabilir.
 • Bu dönemde emekli olan kişiler bakıma muhtaç olan kişilerde aylık bağlama oranları %10 arttırılır.
 • Yaşlılık aylıklarında ise 36600 güden sonraki her tam yıl çalışmaları için aylık bağlama oranı %2 oranında arttırılmaktadır. 2008 yılından önce olan çalışmalar için ise ilk 10 yılın her bir yılı için 360 günde %3 oranında arttırılmaktadır.
 • Ölüm aylıklarında kullanılan aylık bağlama oranı %40’dır. 7200 günden fazla yatırılan her tam yıl için aylık bağlama oranı %2 oranında arttırılmaktadır. Bu oranın en üst sınırı ise %90 olarak belirlenmiştir.

BAĞ-KUR için aylık bağlama oranları nasıldır;

 • BAĞ-KUR’da 2000 öncesi ve 2000-2008 arası dönem için malullük emekli maaşı aylık bağlama oranları %65 oranında alınmaktadır. Başkasının bakımına muhtaç kişilerde ise %75 olarak uygulanır. 2008 sonrası dönemde ise malullükten emekli olan kişilerin aylık bağlama oranları %50 olarak alınmaktadır. 9000 günden fazla yatırılan her 360 gün için aylık bağlama oranı %2 oranında arttırılmaktadır. Başkasının bakımına sürekli olarak muhtaç olan kişilerin emeli maaşlarında aylık bağlama oranı %10 arttırılır.
 • Ölüm aylıklarında aylık bağlama oranı %65 oranında alınmaktadır. 25 yıldan fazla yatırılan her tam bir yıl için ise %1 kadar artış yapılır. 2008 sonrası dönemde ise ölüm aylıklarında aylık bağlama oranları %50 olarak alınmaktadır. 9000 günden fazla yatırılan her fazla 360 gün için aylık bağlama oranı %2 arttırılmaktadır. Bu oran en fazla %90’a kadar arttırılabilir.

Emekli Sandığı için aylık bağlama oranları nasıldır;

 • Malullük aylıklarında 2000 öncesi ve 2000-2008 yılları arasında aylık bağlama oranı %75 olarak alınmaktadır. 2008 sonrası dönemde ise %50 olarak alınır. 9000’den fazla yatırılan her tam yıl için aylık bağlama oranı %2 oranında arttırılmaktadır.
 • Yaşlılık ve ölüm aylıklarında 2000 öncesi ve 2000-2008 yılları arasında aylık bağlama oranı 5 tam yıl için %75 olarak alınır. Bu dönemde 25 yıldan fazla olan her tam yıl için %1 oranında aylık bağlama oranı %1 arttırılmaktadır. 25 yıldan eksik olan her tam yıl için de %1 eksik olarak azaltılır.
 • Yaşlılık ve ölüm aylıklarında 2008 sonrası dönem için aylık bağlama oranı %50 olarak alınır. 9000 günden fazla yatırılan her 360 gün için aylık bağlama oranı %2 oranında arttırılmaktadır. Bu dönemde en fazla aylık bağlama oranı %90’a kadar arttırılmaktadır.

Sonuç;

Yukarıdaki hesaplamalardan da anlaşılacağı üzere aylık bağlama oranı, emekli maaşı hesaplama üzerinde en önemli kriterlerden biridir. Bu oran SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı için farklı olduğu gibi her dönem için de farklı hesaplanmaktadır. Ayrıca yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları için de aylık bağlama oranları farklı alınmaktadır.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf