Eksik Gün Bildirimleri Değişiyor

Eksik yatan sigorta primlerinin SGK’ya bildirilmesi geçmiş zamanlarda oldukça önemliydi. Bu bildirim önemi, kayıt dışı çalışmanın engellenmesiydi. Ancak günümüzde e-devlet sistemi ile birlikte kayıt dışı çalıştırma ya da eksik vergi yatırma gibi problemler, büyük bir oranda engellenmiş durumda. Hal böyle olunca eksik gün bildirimlerinin de önemi kalmıyor. Ancak bu uygulama kullanılmaya devam ediyordu. Yeni çıkan yasa ile eksik gün bildirimlerinde yeni bir değişiklik yapıldı. E-Devlet Giriş, sizler için bu yasayı araştırdı. İşte detaylar…

Zorunluluk ortadan kaldırıldı;

Geçmişte uygulanan eksik gün bildirimlerinin belge ile yapılması ve ekli belgelerin sunulması zorunluluğu, yeni torba ya da ile yani 27 Mart 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe alınmıştır. Buna göre çalışanların ay içinde çalışmadıkları eksik günler, hizmet belgesi ya da muhtasar hizmet belgesinde beyan edilmek zorundadır. Ayrıca işçilerin ay içinde 30 günden az çalışması durumunda, bu çalışmanın eksikliğinin gösteren belgelerin şekli, içeriği, nedenleri, dönemi gibi bilgiler, çıkarılan yönetmeliklere göre belirlenmektedir.

Aynı ay içinde 30 günden az çalışan işçilerin belgeleri, iş veren tarafından ibraz edilmediğinde ya da verilen belgelerin geçersiz sayılması halinde, işverene bir ikaz yapılır ve bir ay içinde eksik kalan primlerin yatırılması istenir. Bir ay içinde yatırılmayan yani ödenmeye primler, bu sürenin sonunda kanunda geçerli olacak şekilde tahsil edilir.

Burada önemi olan nokta Nisan 2018 tarihinden itibaren eksik gün bildirim formu ve belgelerin, işverenlerin arşivlerinde saklanması gerektiğidir. Bu belgeler 10 yıllık zamanaşımı süresi dikkate alınarak saklanmalıdır.

Sonuç;

Eskiden uygulanan eksik gün bildirim zorunluluğu yani çıkan torba yas aile kaldırılmıştır. Buna göre işçinin aynı ay içinde 30 günden eksik çalışması, hizmet belgesinde beyan edilir ve sigorta primi eksik yatırılır. Ancak bu eksik yatırmanın belgeleri saklanmak zorundadır. İstenildiğinde ise bu belgelerin verilmesi ve geçerli sayılması gerekir. Verilmeyen ya da geçerli sayılmayan belgeler için iş verenler bir ay içinde, eksik yatırdıkları prim tutarını ödemek zorundadır. Ödenmeyen primler için ise para beylikduzu escort cezası ve kanunda ön görülen diğer cezalar uygulanır.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf