Brüt Asgari Ücret Hesaplama

Ülkemizde asgari ücret alarak çalışan çok sayıda işçi mevcuttur. Ancak evli ve çocuklu olanların alacakları asgari ücret miktarı değişiklik gösterir. Pek çok işveren, işçilerine bu hesabı yapmaz ve açıklana ücret neyse, o tutar üzerinden maaş ödemeye devam eder. Bu konuda bilgi sahibi olmayan işçiler de, aldıkları ücrete itiraz etmezler. Peki, neden asgari ücret tutarları medeni duruma göre farklılık gösterir ve brüt ücret ve net ücret arasında neden farklılık vardır gibi soruları tek tek açıklayalım;

Asgari brüt ücret nedir;

Asgari brüt ücret, çalışanların bir ya boyunca hak ettikleri kazanç olarak ifade edilir. Bu kazanca iş veren primleri, vergiler ve diğer kesintiler dahildir. İşçilerin sigorta primleri brüt ücret üzerinden yatırılmaktadır. Ancak aldıkları net ücret kesintiler yapıldıktan sonra işçinin eline geçen kısımdır. Asgari brüt ücrete dahil edilen ücretler de vardır. AGİ yani asgari geçim indirimi, çalışan kişinin medeni durumuna göre maaşına eklenir ve alacağı ücret de buna göre artış gösterir.

Asgari ücret, işçinin geçimini sağlayabilmesi için, ülkemizin enflasyon şartlarına göre alacağı en düşük maaş miktarı olarak da ifade edilebilir. Buna göre her yıl asgari brüt ücret tutarında artı yapılır. Bu artış enflasyon oranının artış oranına bağlı olarak yapılır.

Net asgari ücret nedir;

Asgari ücret üzerinden alışan kişinin eline geçen tutar olarak ifade edilir. Buna göre asgari brüt üret tutarında yapılan kesintilerden sonra elde kalan kısım, net maaş olarak adlandırılır. Bir işçinin yılsonlarına doğru maaş miktarının düşmesi de brüt tutar üzerinden maaşını alması nedeniyledir.

İşçilerin maaşlarından gelir vergisi kesintisi yapılır. Bu kesinti %15 ile başlar ve yılsonlarına doğru, aldığınız maaş tutarına göre %35’e kadar yükselir. Belirli maaş değerine ulaştığınızda, ödediğiniz vergi miktarı da artar ve bu tutarlar her yıl değişiklik gösterir. Bu nedenle brüt asgari ücret ile çalışan bir işçinin yılsonunda eline geçen miktar, daha fazla vergi alındığı için daha düşük olacaktır.

Brüt maaştan net maaşa hesaplama nasıl yapılır;

Brüt asgari ücretten net asgari cüret hesabı yapılırken aşağıdaki oranlar ve kesintiler dikkate alınmaktadır;

2108 rakamlarına göre bir işçinin alacağı asgari brüt ücret tutarı 2.029,50 TL

Kesintiler ise;

SGK prim işçi payı; 391,66 TL

Gelir vergisi kesintisi; 356,69 TL

SGK işsizlik işçi payı; 27,98 TL

Damga vergisi; 21,23 TL

Net asgari ücret tutarı; AGİ + 1.429,82 TL

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf