4B Sigortalı Olanların Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Kanuna göre kendi adına iş yeri olan esnaflar, çiftçiler, anonim şirketlerin ortakları gibi kişiler yani gerçek veya tüzel olarak kendi işini yapan herkes, eski ismiyle BAĞ-KUR, yeni ismiyle 4/B kapsamında emekli olmaya hak kazanabilirler. Emekli olma ve emekli maaşı hesaplama zor gibi görünse de bazı kurallar bilindiğinde kolaylıkla hesaplanabilir. Devlet, bazı dönemlerde aylıkların hesaplanması için çeşitli düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemeler belirli tarihler aralığı ile yapılmıştır. Bu nedenle 4/B kapsamında maaş hesaplaması yapılırken tarihlere çok dikkat etmek gerekir. Sizlere bu hesaplamaların nasıl yapılacağı ve hangi noktalara dikkat edileceği hakkında bilgi verelim;

4B emekli maaşı hesaplama için gerekli olan bilgiler nelerdir;

4B kapsamında emekli maaşlarının hesaplanabilmesi için A1, Al, A2 ve B aylıkları kavramlarının bilinmesi gerekir.

  • A1 aylığı 1999 ve öncesi dönem için hesaplanan aylık tutardır. Bu dönem için hesaplanan aylıklar basamaklara göre değerlendirilir.
  • A2 aylığı 01.01.2000 ve 30.09.2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen emeklilikler için hesaplanan aylık oranı anlamına gelir.
  • B aylığı 01.10.2008 sonrası dönem için hesaplanan aylıkları ifade eder.
  • Al aylığı ise 2000 yılından önce sigortası başlayıp 2000 yılından sonra prim ödemesi olmayan ve 2000 yılından sonra emeklilik dilekçesi veren kişiler için hesaplanan aylığı ifade eder.

Buna göre ne zaman sigortanızın başladığı ve hangi dönemde emekli olmak istediğiniz, emekli maaşı hesaplama oranı için önem kazanır.

4B emekli maaşı hesaplamasında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir;

Tarihlere göre emekli maaşının hesaplaması yapılırken, bazı önemli noktaların da bilinmesi gerekir. Bu noktalardan şu şekilde bahsedilebilir;

  • 2000 yılından önce sigortası olan Ocak 2000 ile Ekim 2008 tarihleri arasında çalışmaya devam eden bir kişinin emekli aylığı hesaplanırken, Al ve A2 aylığının toplamına göre işlem yapılır. Çünkü 2000 öncesi dönem için Al aylığı, 2000 ve 2008 arası dönem için de A2 aylığı geçerlidir. Bu iki aylığın toplamına göre belirli bir maaş oranı belirlenir.
  • Ocak 2000 ile Ekim 2008 tarihleri arasında çalışan ve BAĞ-KUR’u yatan bir kişinin Ekim 2008 tarihinden sonra çalışmaması ve emekli olmak istemesi üzerine A2 aylığı bağlanır. Bu dönemde bilinmesi gereken nokta yaşlılık aylığı bağlanmamasıdır. Ancak ölüm ve maluliyet durumlarında aylık bağlanması söz konusu olur.
  • Sigorta başlangıcı Ocak 2000 ile Ekim 2008 tarihleri arasında olan bir kişiye Eylül 2008 sonrası dönemde çalışması ve BAĞ-KUR yatırması söz konusu ise hem A2 hem de B aylığı bağlanır.
  • Sigorta başlangıcı 2000 yılından önce olan, Ocak 2000 ve Eylül 2008 tarihleri arasında çalışmayan ancak Eylül 2008 döneminden sonra çalışmaya başlayıp Bağ-Kurunu yatıran bir kişiye de eski basamak sistemine göre yani Al ve B aylıklarının toplamı bağlanır.
  • 2000 yılından önce BAĞ-KUR’u yapılan ve yatırılan, 2000 ile 2008 dönemleri arasında da çalışmış ve BAĞ-KUR’unu yatırmış olan ve 2008 sonrası dönemde de çalışmış olan bir kişiye; eski basamak sistemine göre hesaplanan Al aylığı, A2 aylığı ve B aylığı birlikte bağlanır. Buna göre A1+A2+B aylıklarının toplamı ‘C’ aylığı ismini alır.

Yukarıda verilen emekli maaşı hesaplama formülerine göre, kişilerin işe başlangıç tarihleri esas alınmakta ve hangi tarihlerde prim ödedikleri değerlendirilmektedir.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf