4-C (Emekli Sandığı) Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Emekli Sandığı, 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan devlet memurlarının bağlı olduğu urumu ifade eder. Bu kurum SGK altında diğer sigorta birimleri ile birleşmiştir. Buna göre Emekli Sandığı için emeklilik, ikramiye, çalışma bilgisi gibi pek çok işlem SGK altında yapılmaktadır. Bu işlemlerin içinde emekli maaşı hesaplama da vardır. Devlet memurlarının emekli maaşları belirli tablolara ve göstergelere göre hesaplanır. Ayrıca devlet memurların unvanı, derecesi ve aldıkları maaş tutarı gibi göstergeler de emekli maaşları hesaplanırken etkilidir. Bunların hepsinin önceden bilinmesi, yeni işe giren bir devlet memurunun bile emekli olduğunda ne kadar maaş alabileceğini az çok tahmin etmesine neden olmaktadır.

Sitemizde EMHESİS sistemi bulunur. Bu sistem ile emekli olduğunuzda ne kadar maaş alabileceğinizi açıkça görebilirsiniz. Gerçeğe en yakın değerler ile emekli olduğunuzda ne kadar maaş alabileceğiniz hesaplayabilirsiniz. Çünkü bu hesaplama aracı tamamen güncel veriler kullanarak hesaplama yapar ve geniş bilgi alt yapısına sahiptir. bu hesaplama aracının dışında da emekli maaşı hesaplama için çeşitli online yöntemler bulunur. Ancak bu yöntemler genellikle güncel bilgiler kullanmaz. Bu nedenle emekli maaşınızı gerçeğe yakın olarak hesaplayamaz. Eğe kendiniz hesaplama yapmak isterseniz de belirli formülleri ve gösterge rakamlarını bilmeniz gerekir. Sizlere devlet memurlarının emekli maaşının hesaplanması hakkında daha önce emekli maaşı hesaplama formülü” yazımızda bilgi vermiştik. Şimdi ise bu hesaplamanın formüller ile nasıl yapıldığı ve hangi verilerin kullanıldığı hakkında detaylı bilgi verelim;

Devlet memurlarının emekli maaşları nasıl hesaplanır;

Devlet memurlarının emekli maaşları hesaplanırken kanunda belirtilen kurallar yapılır. Buna göre bir devlet memurun maaşı belirlenirken kanunda daha önce belirtilmiş olan gösterge tablosu ve ek gösterge rakamları esas alınmaktadır.

Devlet mamurları için emekli maaşları hesaplanırken kanunda belirtilen katsayı ile çarpılması sonucunda bit tutar bulunur. Bu tutar fiili hizmet sürelerine göre farklı olarak ödenir. Buna göre;

 • Çalıma süresi 25 yıl olanlar için emekli maaşı, katsayı ile çarpılan tutarın %75’i olarak ödenir.
 • Çalışma süresi 25 yıldan az olanlar için emekli maaşı, katsayı ile çarpılan tutarın %75’inden, az olan her tam bir yıl için %1 eksik olarak ödenir.
 • Çalışma süresi 25 yıldan fazla olanlar için emekli maaşı, katsayı ile çarpılan tutarın %75’inden, fazla olan her tam bir yıl için %1 fazla olarak ödenir.

Devlet memurlarının emekli maaşları hesaplanırken, yukarıdaki göstergelerin dışında aldıkları ikramiye ve teşvikler de eklenir. Bir memur ne kadar çok ikramiye, tazminat ve teşvik alıyorsa emekli maaşı da o kadar yüksek olacaktır.

Devlet memurlarına özel olarak belirlenmiş olan kanuna göre emekli oldukların emekli ikramiyesi adı verilen ödeme de yapılmaktadır.

Emekli maaşı hesaplama yapılırken kullanılan veriler ise şu şekildedir;

 • Emekli maaşı alacağınız dönem
 • Devlet memuru dereceniz
 • Devlet memuru kademeniz
 • Devlet memurları için kanunda belirtilen ek gösterge rakamı (Bu rakam, kanunda bir tablo ile belirtilmiştir. Hangi unvana sahip olduğunuza göre bu rakamı, tablodan kolaylıkla bulabilirsiniz)
 • Kıdem yılınız
 • Fiili hizmet yılınız yani toplam olarak çalışmış olduğunuz süre
 • Fiili hizmet aynınız yani çalışma yılınızdan fazla olan ay miktarınız. Örneğin; 26 yıl 4 ay çalışmanız bulunuyorsa 26 rakamını yıl kısmına, 4 rakamını ise ay kısmına yazmanız gerekir.
 • İkramiye alıyorsanız, kaç yıldır aldığınız
 • Devlet memuru kanununun ekinde belirtilen makam tazminatı miktarı
 • Makam tazminatına karşılık gelen temsil ve görev tazminatı rakamı

Yukarıdaki tüm göstergeler doğrultusunda ise emekli olduğunuzda alacağını maaş miktarını ve emekli ikramiyesini, brüt olarak hesaplayabilirsiniz.

Makam tazminatı nedir;       

Makam tazminatı, devlet mamurlarının makam tazminatı verilen işlerde yani yüksek kadrolarda en az 2 yıl süre ile çalışması koşulu ile emekli olurken almaya hak kazandıkları ücret olarak ifade edilebilir. Bir devlet memurunun bu tazminatı alabilmesi için kanunda belirtilen cetveldeki kadrolardan birinde, en az 2 yıl süre ile çalışmış olması gerekir. Bu tazminatın hesaplaması ise makam tazminatına cetvelde karışlık gelen rakam ile aylık katsayı çarpılması şeklinde hesaplanır.

Makam tazminatından yalnızca damga vergisi kesilerek ödeme yapılır. Bunu dışında hiçbir kesinti yapılmaz.

Makam tazminatı cetveli;

Sıra Numarası Kadro ve Görev için Sahip Olunan Unvan Makam Tazminatı Göstergesi
1 Bakan yardımcısı ve başbakanlık müsteşarı 15.000
2 Diyanet işleri başkanı 13.000
3 Müsteşar, vali, milli güvenlik kurumu genel sekreteri 10.000
4 Büyükelçiler 7.000
5 Başbakan müşavirleri ve birinci sınıf mülki idare amirleri 4.500
6 Milli istihbarat servislerinde çalışanlar, başbakanlığa bağlı kurum başkan yardımcıları, kamu kurumları başkanları, hukuk müşavirleri 3.000
7 Başkonsoloslar, kaymakamlar 3.000
8 Birinci dereceli kadroya atanmış olan müdürler 2.000
9 En az dört yıllık üniversite bitirmiş ve birinci dereceli kadroya atanmış olan merkez denetim elemanları, iç denetçiler 2.000
10 Büyükşehir belediyesi bulunan illerin müdürleri (il emniyet müdürü gibi) 1.500
11 Diğer illerde birinci derece kadroyla atanan müdürler (il emniyet müdürü gibi) 1.000

 

Temsil ve görev tazminatı nedir;

Makam tazminatından yararlanmaya hak kazanan devlet memurlarının, makam göstergesi 7.000 ve fazlası olmak şartıyla, memur aylıklarına uygulana katsayı ile çarpılması sonucunda elde edilen ödeneğe verilen isimdir. Bu tazminat ödenirken de yalnızca damga vergisi kesilir. Temsil ve görev tazminatı cetveli ise aşağıdaki gibidir;

Makam Tazminatı Göstergesi Temsil ve Görev Tazminatı Göstergesi
Makam tazminatı 30.000 olan kişiler 30.000
Makam tazminatı 20.000 olan kişiler 20.000
Makam tazminatı 15.000 olan kişiler 20.000
Makam tazminatı 13.000 olan kişiler 19.500
Makam tazminatı 10.000 olan kişiler 19.000
Makam tazminatı 8.000 olan kişiler 18.000
Makam tazminatı 7.000 olan kişiler 17.000
Makam tazminatı 6.000 olan kişiler 15.000
Makam tazminatı 5.500 ve 4.500 arasında olan kişiler 7.000 + Makam tazminatı değeri
Makam tazminatı 4.000 ve daha az olan kişiler 6.000 + Makam tazminatı değeri

 

Formül olarak devlet memurları için emekli maaşı hesaplama;

Devlet memurları için emekli maaşı hesaplama formülle gösterilecek olursa, aşağıdaki değerler kullanılacaktır.

Devlet memurlarının alacağı aylık brüt emekli maaşı tutarını hesaplamak için 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamlarını toplamak gerekir. Bu rakamların anlamları ise şöyledir;

1 = Derece- Kademe Aylık Gösterge Tutarı = A X F

2 = Ek gösterge tutarı = B X F

3 = Taban aylığı tutarı = C X G

4 = Kıdem aylığı tutarı = D X F

5 = H + I X F X %

Devlet memurunun brüt aylık tutarı = 1+ 2+ 3+ 4+ 5 şeklinde hesaplanır. Yukarıdaki formülde yer alan harflerin ne anlama geldiğini de açıklarsak maaş hesabını daha kolay yapabilirsiniz.

A = devlet memurunun derece/ kademe göstergesini ifade eder.

B = ek gösterge tutarıdır.

C = Taban aylığı gösterge rakamını ifade eder.

D = Kıdem aylığı göstergesini ifade eder.

F = Memur maaş katsayısını ifade eder. Bu katsayı kanunda belirtilmiştir.

G = Taban aylığı katsayısını ifade eder.

H = birinci kademe dördüncü gösterge rakamı olan 1.500 rakamını ifade eder.

I = başbakanlık müsteşarının ek gösterge rakamı olan 8.000rakamını ifade eder.

Devlet mamurunun 1 aylık emekli maaşı tutarını hesaplamak için de;

Brüt toplam aylık tutarı X ( 50 + Hizmet yılı) X % formülü kullanılır.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf