4-B (BAĞ-KUR) Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

4B yani BAĞ-KUR adı verilen sigorta biriminde olan kişiler kendi nam ve hesabına çalışan, kendi iş yeri olan, bir şirket ortağı olan ve tarım alanında kendi nam ve hesabına çalışan kişilerdir. Bu çalışanlar, kendi nam ve hesabına BAĞ-KUR yatırarak sigortalı olurlar ve emekli olma hakkından faydalanabilirler. Ayrıca devlet tarafından BAĞ-KUR’u olan kişiler için çok sayıda teşvik ve destek sağlanır. BAĞ-KUR’u olan kişilerin emekli maaşı hesaplama yapabilmesi için internet üzerinde çeşitli hesaplama araçları bulunur. Ancak bu araçlardan yapılan hesaplamalar gerçeğe yakın sonuçlar almanızı sağlamaz. Çünkü emekli maaşı hesaplanırken çok fazla veri ve formül kullanmak gerekir. Bu formüller ile ilgili detaylı bilgiyi ve maaş hesaplamasının nasıl yapılacağını, “4B sigortalı olanların emekli maaşı nasıl hesaplanır isimli makalemizden öğrenebilirsiniz.

BAĞ-KUR’u olan kişilerin emekli maaşı hesaplanırken de tıpkı SSK’da olduğu gibi üç dönem baz alınır. Bu dönemler 2000 öncesi, 200-2008 arası ve 2008 sonrası şeklindedir. 2000 öncesi dönemde BAĞ-KUR’u olan kişiler için basamaklara göre prim yatırmak söz konusuydu. 2008’e kadar olan dönemde ise taban ve tavan fiyat getirildi. Ayrıca bazı değişkenler emekli maaşı hesabına dâhil edildi. Bu değişkenler 2008 sonrası dönem için de geçerli hale getirildi. Bu nedenle bu üş dönem için farklı hesaplamalar yapılarak kısmi emekli aylıkları bulunur ve toplam emekli maaşı bu kısmi aylıkların toplanması ile elde edilir. Sizlere BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplama hakkında detaylı bilgi sunalım;

2000 yılından önce BAĞ-KUR’u olan kişiler için emekli maaşı hesaplama;

2000 yılından önce BAĞ-KUR için eski basamak sistemin göre aylık yatırılması sebebiyle, emekli maaşı da bu basamak sistemine göre hesaplanır. Bu sayede, bu dönemde ne kadar çok çalışmanız varsa yani ne kadar yüksek basamaktan BAĞ-KUR primi yatırdıysanız emekli maaşınız o kadar yüksek olacaktır. Yatırılan primlerin emekli maaşının miktarını en fazla etkilediği dönem, 2000 öncesi dönemdir.

Bu dönemde aylık bağlama oranı %70 olarak alınır. Sigortalının bulunduğu son basamağın tam bir yıl yatması şartıyla, gelirin %70’i aylık olarak bağlanır. Eğer son bir yıl tam olarak yatmadıysa, bir önceki basamak üzerinden aylık bağlanır. Yaşlılık aylığı bağlanması için en az 25 yıl sigortalı olmak gerekir. 25 yıldan fazla sigorta primi yatırmış olanlar için %70 oranının üzerine her bir tam yıl için %1 eklenir. Ayrıca kadınların 50 yaşında erkeklerin de 55 yaşında emekli olmaları söz konusudur. Buna göre kadınlarda 50 üzeri ve erkeklerde 55 üzeri her yaş için de bu oran %1 olarak arttırılmaktadır. Bu oranın arttırılması ise %90’a kadar olabilir. %90’ı aşamayacak şekilde emekli aylığı belirlenir.

25 yıldan az olarak ödenen sigorta primlerinde her az olan yıl sayısı için %70 oranı %1 azaltılır. Ancak yaşı küçük olan sigortalılar için oran indirimi söz konusu değildir.

2000 ile 2008 arası dönemde BAĞ-KUR’u olan kişiler için emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır;

2000 ile 2008 yılları arasında BAĞ-KUR’u olan kişilerin emekli maaşı hesaplama yapabilmesi için farklı veriler kullanılmaktadır. Bir önceki sisteme göre aylık bağlama oranı değiştirilmiştir. Ayrıca hesaba enflasyon oranı da dâhil edilmiştir. Buna göre 200 ile 2008 yılları arasında sigorta primi yatırmış olan Bağkur’lunun emekli olabilmesi için aşağıdaki formüller kullanılır;

Bu dönemde aylık bağlama oranı; sigortalı olan kişinin her tam 10 yılının her bir yılı için %3,5, bunu takip eden her 15 tam yılın her bir yılı için %2 ve yirmi beş yıldan fazla olan her tam yıl için %1,5 oranlarının toplamı şeklinde alınmaktadır.

Bu dönemde bağlanacak maaş oranı ise BAĞ-KUR’u olan kişilerin sigortalı oldukları süre boyunca her ay ödediği basamaklar ve bu basamaklarda prim ödediği süreler dikkate alınmak koşulu ile emekli maaşı bağlanacak olan tarihteki gelir tablosu üzerinden hesaplanan ağırlıklı ortalama ve aylık bağlama oranı çarpılması ile elde edilir.

2000- 2008 arası dönemde emekli maaşı hesaplama için ağırlıklı ortalama X aylık bağlama oranı formülü geçerlidir.

Bu dönemler arasında emekli maaşı bağlanan kişilerin aylıklarının arttırılması ise yıllık TÜFE oranına bağlı olarak değişmektedir.

2008 sonrası dönemde BAĞ-KUR’u olan kişiler için emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır;

2008 yılından sonraki dönemde BAĞ-KUR yatırmaya başlayan kişiler için de emekli maaşı hesabı farklı olarak yapılır. Bu dönemde aylık kazanç oranı bilinmelidir. Emekli maaşı ise aylık kazanç oranı ile aylık bağlama oranının çarpılması ile elde edilmektedir. Bu döneme karma dönem adı verilir ve hem eski hem de yeni dönemde yapılan hesaplamaların karmasından oluşan bir hesaplama ile emekli aylığı hesaplanır.

BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük emekli maaşı aldığı dönem bu dönemdir. Her ne kadar emekli maaşlarını yükseltmek için bazı yöntemler bulunsa da Eylül 2008 yılından itibaren BAĞ-KUR yatırmaya başlamış olan birinin alacağı emekli maaşı ilk döneme göre daha düşük olacaktır.

Sonuç;

BAĞ-KUR için emekli maaşının hesaplanması ü farklı dönem için üç farklı şekilde yapılmaktadır.

  • İlk dönem için emekli maaşı hesaplama formülü;

Gösterge X Katsayı X Aylık Bağlama Oranı şeklindedir.

  • 2000 ve 2008 arası dönem için;

Ortalama Yıllık Kazanç X Aylık Bağlama Oranı / 12 şeklindedir.

  • 2008 sonrası dönem için ise;

Ortalama Aylık Kazanç X Aylık Bağlama Oranı şeklindedir.

Burada aylık bağlama oranları değişkenlik gösterir. Güncelleme katsayısı ise her yıl açıklana TÜFE oranının tamamı ile büyüme hızının %30’luk kısmının alınması ile gerçekleşir. Bu göstergelere bakıldığında her yıl için emekli maaşı değişiklik gösterecektir. Özellikle yılın ilk üç ayında yapılan emekli maaşı hesaplama sonucunda çıkan ücret gerçeği yansıtmaz. Çünkü bu ilk üç ya enflasyon oranı açıklanmamış olacaktır.

EMHESİS ile yapacağınız hesaplamalarda ise tüm değişenler güncel olarak ele alınır ve gerçeğe en yakın şekilde emekli maaşınız hesaplanır. Bu hesaplama aracına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Emekli maaşının yükseltilmesi in ise bazı yöntemler bulunur. Bu yöntemler yurtdışı borçlanması yapılması, ortalama aylık kazancını yükseltilmesi ve bakmakla yükümlü olunan kişilerin belirtilmesi şeklindedir.

Yurt dışı borçlanması doğru dönemlerde yapılırsa daha fazla emekli maaşı almak mümkündür. Bu borçlanma için 2000 öncesi dönemi seçmek gerekir. Ortalama aylık kazancın yükseltilmesi de ilk dönem için geçerlidir. 2008’e kadar olan dönemde ne kadar çok sigorta primi yatırılırsa, emekli maaşı o kadar artış gösterecektir. Eğer BAĞ-KUR’dan emekli olacak kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler bulunuyorsa ve bunları SGK’ya bildirmişse, emekli maaşına %5 oranında zam yapılacaktır. Bütün bu etkenleri daha yüksek emekli maaşı almanız için etkilidir.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf