4/A-4/B ve 4/C Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli maaşı hesaplama yapabilmek için öncelikle bazı şartları yerine getirmek gerekir. Bir kimsenin emekli maaşını hesaplayabilmesi için öncelikle tahsis talep formunu SGK’ya iletmiş olmaları gerekir. Bu form, emekli olmak için verilen dilekçedir. Tabi ki bu dilekçeyi verebilmek için de sigortalı olma süresi, emekli olma yaşı ve sigorta prim gün sayısı gibi kriterlerin yerine getirilmiş olması gerekir. Emekli maaşının hesaplanması internet üzerinde bulunan bazı hesaplama araçları ile yapılabilir. Ancak bu araçlar tam olarak maaşınız hakkında bilgi vermez. Çünkü maaşın hesaplanmasında dönem farklılıkları ve çok sayıda formül vardır. Her hesaplama aracının belirli formülleri, her dönem göre hesaplayabilmesi ve farklı değişkenleri göz önünde bulundurması gerekir.

Emekli maaşınızı en yakın değerlerinde hesaplayabilmek için güvenilir bir hesaplama aracı arıyorsanız, sitemizde bulunan EMHESİS ile hesaplama yapabilirsiniz. Çünkü bu sistem ile yapılan hesaplamalar, gerçeğe en yakın değeri verebilmek için geniş bilgi alt yapısı ile hesaplanır. Bu sayede tüm değişkenler dikkate alınır.

Tüm sigorta birimlerinde emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır;

Emekli maaşı hesaplama, SSK, BAĞ-KUR ve emekli Sandığı için farklı formüller ile yapılır. Her sigorta biriminin kendine özel hesaplama formülü ve değişkenleri bulunur. Sizlere bu birimlerin hesaplamalarının nasıl yapıldığı hakkında detaylı bilgi verelim;

SSK emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır;

SSK’lıların emekli maaşı hesaplanırken üç farklı dönem için üç farklı hesaplama yöntemi kullanılır. İlk dönem 2000 yılı öncesi, ikinci dönem 2000 ve 2008 yılları arası ve üçüncü dönem 2008 sonrası olarak anılır.

 • 2000 öncesi dönem için emekli maaşı hesaplama;

2000 yılından önce işe başlayanların emekli maaşları, diğer dönemlere göre daha fazla hesaplanır. Bu sayede 2000 yılından önce ne kadar fazla çalışmanız varsa o kadar çok emekli maaşı alabilirsiniz. Çünkü bu dönemde gösterge katsayısı ile hesaplama yapılır. Gösterge katsayısı ile aylık bağlama oranı çarpılması suretiyle emekli maaşı hesaplanır ve kısmi maaş hesabı yapılmış olur.

 • 2000 ve 2008 arası dönem için emekli maaşı hesaplama;

Bu dönem arasında işe başlayanların emekli maaşı hesaplanırken gösterge katsayısı yerine güncelleme katsayısı kullanılmaktadır. Bu katsayı ise Tüfe ve büyüm hızına göre güncellenir. Buna göre, bu dönemler arasında çalışamaya başlayanların emekli maaşları, ilk döneme göre daha düşük olacaktır. Ayrıca bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranları da düşürülmüştür. Bu döneme ait kısmi emekli maaşı hesaplaması yapılırken aylık ortalama kazancınız ve prim gün sayınız dikkate alınmaktadır.

 • 2008 sonrası dönem için emekli maaşı hesaplama;

Bu dönemden sonra işe başlayan kişiler, en düşük emeli maaşını alacak olan kişilerdir. Çünkü güncelleme katsayısı için kullanılan gelişme hızını yalnızca %30’luk kısmı dikkate alınır. Ayrıca bu dönemde aylık bağlama %2’ye düşürülmüştür. Tüm bunlar, ortaya çıkan kısmi emekli maaşının, tüm dönemlere göre çok düşük olduğunu göstermektedir.

Eğer bu üç dönem için de çalışmanız bulunuyorsa, her dönem için ayrı ayrı emekli maaşı hesaplama yapılır ve kısmi aylıklar toplanarak asıl emekli maaşının brüt miktarına ulaşılır.

BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır;

BAĞ-KUR için yapılan emekli maaşı hesabı da, SSK’lılar gibi üç dönem için uygulanır. Ancak bağ kurlu olanların farklı, sigorta primlerini asgari brüt ücrete göre basamaklardan ödemeleridir. SKK’lılar ilk dönemde asgari brüt ücretin 6,5 katına kadar prim ödeyebilirken Bağ kurlu olan kişiler de 1’den 24’e kadar olan basamaklar üzerinden prim yatırabilirler. Bu yöntemin 2008 yılından sonra kaldırılmış olması ise, emekli maaşlaırn9ın farklı formüller ile hesaplanmasına neden olmuştur.

 • 2000 yılı öncesi için emekli maaşı hesaplama;

2000 yılı öncesinde ne kadar yüksek basamaktan prim ödemişseniz, emekli olduğunuzda alçağınız maaş miktarı da o kadar yüksek olacaktır. Aylık bağlama oranı ve gösterge katsayısı ile hesaplanan kısmi aylık sonucunda, en yüksek emekli maaşı bu dönemden alınabilir.

 • 2000 ve 2008 yılları arası için emekli maaşı hesaplama;

Bu dönemde tıpkı SSK’da olduğu gibi gösterge katsayısı yerine güncelleme katsayısı kullanılmaya başlamıştır. Bu katsayı içinde ise TÜFE ve büyüme hızının tamamı dikkate alınmaktadır. Bu dönemde alınacak kısmi emekli maaşı, bir önceki döneme göre daha düşüktür. Emekli maaşı hesaplama yapılırken de basamak ve yatırılan sigorta prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.

 • 2008 yılı sonrası için emekli maaşı hesaplama;

Bu dönem ait kısmi emekli aylığınız hesaplanırken aylık bağlama oranı %2 olarak alınır. Ayrıca büyüme hızının tamamı değil yalnızca %30’luk kısmı alınır. Bu veriler ışığında hesaplana maaşınız, diğer dönemlere göre çok daha düşük olacaktır.

Her üç dönem için de çalışmanız bulunuyorsa, emekli olacağınız zaman her üş dönem için de kısmi emekli aylıkları hesaplanır ve bunların toplamı alınarak, brüt emekli maaşınız bulunur.

Emekli Sandığı emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır;

Emekli Sandığına bağlı olan kişiler devlet memurlarıdır ve bunların emekli maaşları unvanlarına, derecelerine ve almış oldukları ek tazminatlara bağlı olarak değişir. Dolayısıyla bir devlet mamurunun alacağı emekli maaşı aslında daha yeni işe başlayanlar için bile az çok bellidir. Devlet mamurlarının emekli maaşı hesaplanırken kanunda belirtilmiş olan gösterge rakamları, ek gösterge rakamları, yıllık güncellenmiş olan memur maaş katsayısı, taban ve kıdem aylığı, kanunda yer alan mamur oranı, tazminatlar ve hizmet süresi gibi veriler kullanılır.

Devlet memurlarının emekli maaşlarını en çok etkileyen veri ek gösterge rakamıdır ve bu rakam memurların unvanlarına göre belirlenmektedir.

Emekli olduktan sonra çalışırsanız, maaşınızdan kesinti yapılır mı?

Emekli olduktan sonra hayat standartlarını korumak isteyen ve düşük maaş alan kişiler, çalışmak isteyebilirler. Bu durumda bazı emeklilerin maaşlarından kesinti yapılırken bazılarından kesinti yapılmaz. SSK ve Tarım BAĞ-KUR’u alanlarından emekli olan kişilerden kesinti yapılmazken, BAĞ-KUR’dan emekli olan kişilerin maaşlarından %10 kesinti yapılır. Devlet Memurlarının emekli maşalarının ile tamamı kesintiye uğrar.

Emekli maaşı arttırma yöntemleri nelerdir;

 • Yukarıdaki verilen hesaplara göre emekli maaşını etkileyen en önemli kriter, bordroda görünen maaş değeridir. Yani maaşınızın ne kadar brüt üzerinden yattığı önemlidir. Çok çalışmanız ya da daha çok gün prim yatırmanız çok da önemli değildir. Bu nedenle almış olduğunuz maaşın tam olarak bordronuzda yazdığından emin olmalısınız.
 • Maaşın dışında çalışmış olduğunuz iş yerinden almış olduğunuz pir, ikramiye gibi ek ücretler varsa, bunların da bordronuzda yer almasına özen gösterin.
 • Emekli olduğunuzda daha çok maaş alabilmeniz için en az 10 yıl plan yapmanız gerekir.
 • İmkânınız varsa birden fazla iş yerinden sigorta yatmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede prime esas kazancınızı yükseltmiş olursunuz. Bu da emekli olduğunuzda alacağınız aylığı doğrudan etkiler.
 • Emekli maaşınızın artması aynı zamanda son 3,5 yılda yatan sigorta primlerinize de bağlı olarak değişir. Eğer bu yıllarda tavandan sigorta primi ödemesi yaparsanız, emekli maaşınızda her ay için 15 ya da 20 lira artış olacaktır. Bu da toplamda yüksek emekli maaşı almanıza neden olur.
 • Emekli olduğunuzda yüksek maaş almak istiyorsanız isteğe bağlı sigorta ya da BAĞ-KUR yerine normal SSK’lı olarak primlerinizin yatmasını sağlayın. Özellikle son 3,5 yıl için bu şartı sağlarsanız, daha yüksek maaş alabilirsiniz.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf