maltepe escort kurtköy escort

2020 SSK Emekli Maaşı Hesaplama

SSK, özel sektörde çalışanların ve işçilerin bağlı oldukları sigorta birimine verilen isimdir. Yeni adıyla 4A ismini almıştır. SSK emekli maaşı hesaplama kuralları 2000 yılında ve 2008 yılında yapılan reformlar ile değişmiştir. Emekli olmak için herkesin bildiği gibi belirli bir yaşa gelmiş olmak gerekir. Bununla birlikte belirli bir süre kadar prim yatırmış olmak ve hizmet yılını tamamlamış olmak da önemlidir. Emekli maaşı hesaplanırken yatırılan prim gün sayısı önem kazanır. Hizmet yılı ise hesaplanacak olan aylık bağlama oranı üzerinde etkilidir. 2019 yılı biterken 2020 yılı için SSK emekli maaşı hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağı ve hangi etkenlere göre değişeceği hakkında detaylı bilgi verelim;

SSK emekli maaşı hesaplama neye göre yapılır?

SSK için emekli maaşı hesaplama yapılırken hizmet yılı, işe başlama tarihi, yatırılan toplam prim gün sayısı ve doğum tarihi gibi kriterlere bakılır. Emekli maaşını etkileyen en önemli faktörler ise işe başlama tarihi, prim gün sayısı ve hizmet yılıdır. İşe başlama tarihi, hangi döneme göre hesaplama yapılacağını belirler. SSK için 3 farklı dönemde hesaplama yapılır. Yatırılan prim gün sayısı ise prime esas kazancınızı belirler ve bu primler üzerinden emekli maaşınız hesaplanır. Maaş hesaplanırken kullanılan aylık bağlama oranını ise çalışılan hizmet yılı belirler. Bütün bunlara göre SSK için emekli maaşı hesaplama yapılırken aşağıdaki dönemler esas alınır;

 • 09.1999 tarihinden önce işe başlayanların dönemi
 • 09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayanların dönemi
 • 05.2008 tarihinden sonra işe başlayanların dönemi

Yukarıdaki 3 farklı tarihin belirlenmesinde etkili olan, 2000 yılında ve 2008 yılında yapılan reformlar ve bu reformların sayesinde gelen değişikliklerdir. Bu değişiklikleri yakından inceleyelim;

08.09.1999 tarihinden önce işe başlayanlar için SSK emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Bu tarihten önce işe başlayanlar, taban ve tavan fiyat üzerinden prim ödemesi yapabiliyordu. En düşük yani taban fiyat asgari brüt ücret tutarı iken, en yüksek yani tavan fiyat ise asgari brüt ücretin 6,5 katı kadar uygulanıyordu. Buna göre yüksek fiyattan prim ödemesi yapanlar daha yüksek emekli maaşı alabiliyor. Bu dönem için kullanılan emekli maaşı hesaplama formülleri aşağıdaki gibidir;

 • Tam aylık = gösterge rakamı X katsayı rakamı X aylık bağlama oranı
 • Kısmi aylık = dönem ağırlığı X tam aylık

Bu formüllerde kullanılan verilerin açıklamasını ise aşağıdaki gibi yapabiliriz;

Gösterge rakamı = 08.09.1999 tarihinden önce yatırılan son 10 yıllık kazançlarının toplamının 10’a bölünmesi sonucunda, kanunda yer alan gösterge tablosundan elde edilir. Elde edilen ortalama rakama tablodaki en yakın rakam, gösterge rakamı olarak alınır. Bu dönemde 5 yıllık kazancınız varsa, son 5 yılın kazancına bakılır ve ona göre ortalama alınır. Eğer 5 yıldan az kazancınız varsa toplam kazancınız üzerinden ortalama alınarak gösterge tablosundan bir rakam elde edilir.

Katsayı rakamı = memur maaş katsayısı rakamıdır ve 12.000 olarak kullanılır.

Dönem ağırlığı = 08.09.1999 tarihinden önce yatırılan prim gün sayılarına, toplam prim gün sayısının bölünmesi ile elde edilir.

Kısmi aylık = birden fazla dönemde çalışması olanlar için hesaplanır. Her dönem için farklı olarak hesaplanan kısmi aylıklar toplanır ve güncellenir.

Bu dönem için kullanılan aylık bağlama oranı yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları için farklıdır. Aynı zamanda azaltıldığı ya da arıtıldığı durumlar da vardır. Aylık bağlama oranının detayları ise şu şekildedir;

 • 09.1999 tarihinden önce işe başlayan ve toplamda 5000 gün prim yatıran çalışanın aylık bağlama oranı %60 olarak alınır.
 • Bu dönemde malulen emekli olacak kişilerin aylık bağlama oranı %70 olarak alınır.
 • Başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin aylık bağlama oranı %80 olarak alınır.
 • 5000 günden fazla prim ödeyen kişilerde, her 240 günde bir aylık bağlama oranı %1 artırılmaktadır. 5000 günden eksik olan primlerde ise bu oran %1 azaltılmaktadır.
 • 55 yaşını dolduran erkekler ve 50 yaşını dolduran kadınların fazla çalıştıkları her yıl için aylık bağlama oranı %1 oranında artırılmaktadır.
 • Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranı en fazla %85’e kadar artırılabilir.

08.09.1999 tarihinden önce işe başlayanların emekli maaşı hesaplanırken yukarıdaki formüller kullanılır. Formüllerin sonucunda elde edilen kısmi emekli maaşı, günümüzün enflasyon rakamlarına göre güncellenir ve diğer dönemlerin kısmi emekli maaşları ile birlikte toplanır.

08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayanlar için SSK emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Bu tarihler arasında işe başlayan kişilerin emekli maaşları diğer döneme göre farklı hesaplanır. Ayrıca bu dönemde, asgari brüt ücretin 6,5 katına kadar prim ödeme uygulaması kaldırılmıştır. Devlet tarafından asgari brüt ücret tutarına göre belirlenmiş olan taban ve tavan fiyat üzerinden emekli maaşı hesaplanır. Bu dönemde hesaplanan emekli maaşı bir önceki döneme göre daha düşüktür. Bunun nedenleri ise hesaplamada kullanılan bazı verilen değişmesi ve aylık bağlama oranının bir önceki döneme göre düşürülmesidir. Bu dönem için emekli maaşı hesaplamada kullanılan formüller aşağıdaki gibidir;

 • Tam aylık = ortalama yıllık kazanç X aylık bağlama oranı
 • Kısmi aylık = dönem ağırlığı X tam aylık

Formüllerde kullanılan verilerin açıklamasını aşağıdaki şekilde yapabiliriz;

Ortalama yıllık kazanç = bu dönemde ortalama yıllık kazancın hesabı yapılırken gösterge rakamı kaldırılarak yerine güncelleme katsayısı getirilmiştir. Buna göre 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında prim ödemesi yapılan her yılın kazançları ayrı ayrı ele alınır. Her yılın kazançları güncelleme katsayısı ile çarpılır. Elde edilen rakamlar toplanarak, bu dönemde çalışılan yıl sayısına bölünür. Bu şekilde ortalama yıllık kazanç hesaplanmış olur.

Güncelleme katsayısı = Bir önceki yılın büyüme hızı ve TÜFE değeri ele alınarak hesaplanır. Her yılın hesaplanan güncelleme katsayısı değişiklik gösterir.

Dönem ağırlığı = 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında çalışılan prim gün sayısına, toplam yatırılan prim gün sayısının bölünmesi ile elde edilir.

Bu dönem için kullanılan aylık bağlama oranı, yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları için farklıdır. Bir önceki döneme göre daha düşüktür ve kademeli olarak artırılmaktadır. Bu dönemde hesaplanan aylık bağlama oranının detayları ise aşağıdaki gibidir;

 • Bu dönmede malulen emekli olacak kişiler için aylık bağlama oranı %60 olarak alınır.
 • Başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin maaşı için kullanılacak olan aylık bağlama oranı %70’dir.
 • Yaşlılık aylıkları için kullanılan aylık bağlama oranı ilk 3600 günlük prim için %3,5, sonraki 5000 gün prim için %2 ve sonraki 9000 gün prim için %1,5 olarak alınır.
 • Bu dönemde ölüm aylıkları için kullanılan aylık bağlama oranı da diğer dönemlerden farklıdır. Buna göre;

Toplam prim ödemesi 8100 güne kadar olan kişilerin ölüm aylıkları bağlanırken kullanılan ABO %60’dır.

Toplam prim ödemesi 8100 ile 9000 güne kadar olan kişilerin ölüm aylıkları bağlanırken kullanılan aylık bağlama oranı, her 360 günde bir %2 olarak alınır.

Toplam prim ödemesi 9000 günden fazla olan kişilerin ölüm aylıkları bağlanırken kullanılacak aylık bağlama oranı da her 360 günde bir %2 olarak artırılmaktadır.

 • Bu dönemde bağlanacak olan ölüm aylıkları için aylık bağlama oranında üst sınır bulunmaz. Yaşlılık ve malullük aylıkları için aylık bağlama oranı en fazla %90’a kadar artırılabilir.

08.09.1999 ve 30.04.2008 arası dönemde çalışması olanların emekli maaşı hesaplanırken yukarıdaki formüller kullanılır ve tam aylıktan sonra kısmi aylık elde edilir. Elde edilen rakam, bu yıllara göre güncellenir ve daha sonra net emekli maaşının hesaplanmasında kullanılır.

01.05.2008 tarihinden sonra çalışması olanlar için SSK emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Bu tarihten sonra işe başlayanlar için hem emekli maaşı hesaplama kuralları değişmiş hem de emekli olma yaşı yükselmiştir. Yapılan yeni değişiklikler nedeniyle en düşük emekli maaşı da bu dönemde hesaplanır. Bu dönemdeki emekli maaşı hesaplama için kullanılan formüller ise şöyledir;

 • Tam aylık = ortalama aylık kazanç X aylık bağlama oranı
 • Kısmi aylık = dönem ağırlığı X tam aylık
 • Ortalama aylık kazanç = (güncellenmiş kazançlar toplamı / 2008 yılından sonra yatırılan prim gün sayısı) X 30

Bu formüllerde kullanılan verilerin açıklamaları ise aşağıdaki gibidir;

Güncellenmiş kazançlar toplamı; ortalama aylık kazancın bulunabilmesi için güncelleme katsayısı kullanılarak, 2008 yılından sonra yatırılan kazançların güncellenmesi anlamına gelir. Bu güncelleme için her yılın kazançları, güncelleme katsayısı kullanılarak hesaplanır.

Güncelleme katsayısı = TÜFE ile büyüme hızının %30’u alınarak hesaplanır.

Dönem ağırlığı = 2008 yılından sonra yatırılan prim gün sayısının, toplam yatırılan prim gün sayısına bölünmesi ile elde edilir.

Aylık bağlama oranı = bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranları, diğer dönemlere göre en düşüktür. Bu nedenle en düşük emekli maaşı, 2008 yılından sonraki çalışmalar için hesaplanır. Bu dönem için kullanılan aylık bağlama oranlarının açıklaması ise şöyledir;

 • Yaşlılık aylıkları için aylık bağlama oranı %30 olarak alınır. Bakmakla yükümlü olunan kişiler varsa, aylık bağlama oranı %40 olarak alınır.
 • Yaşlılık aylıkları için 7200 günden sonra yatırılan fazla primler için her 360 günde bir aylık bağlama oranı %2 oranında artırılmaktadır. 360 günden eksik olan prim günlerinde orantılı olarak arttırma yapılır.
 • 05.2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan kişiler için aylık bağlama oranı farklı hesaplanır. Buna göre bu tarihten önce ve sonra yatırılan toplam 3600 günlük primler için her yıl başına aylık bağlama oranı %3 olarak alınmaktadır. Bu istisna, yalnızca 01.05.2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar ve 3600 günü tamamlamamış olanlar için uygulanır.
 • Bu dönemde malullük ve ölüm aylıkları için kullanılan aylık bağlama oranı %40 olarak belirlenmiştir. 7200 günden sonra yatırılan primlerde, her tam yıl için aylık bağlama oranı %2 oranında artırılacaktır.
 • Başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin emekli maaşı hesaplanırken kullanılan aylık bağlama oranı %50 olarak alınır.
 • Malullük aylıklarında aylık bağlama oranı hesaplanırken yaşanan iş gücü kaybı ile 7200 güne kadar olan primlerin çarpılması ve %60’a bölünmesi gerekir. Çıkan rakamın %40’dan az olmaması esas alınır. 7200 günden sonraki primler için her tam yıl başına aylık bağlama oranı %2 olarak arttırılmaktadır.
 • Bu dönemde tüm aylıklar için hesaplanan aylık bağlama oranı en fazla %90’a kadar artırılabilir, %90’ı geçemez.

Görüldüğü gibi 01.05.2008 tarihinden sonra çalışması olanlar için hem güncelleme katsayısı düşürülmüş hem de aylık bağlama oranı azaltılmıştır. Güncelleme katsayısı bir önceki dönemde büyüme hızının tamamı alınarak hesaplanırken bu dönemde büyüme hızının %30’ı alınarak hesaplanmaktadır. Bütün bunlar, en düşük emekli maaşının bu dönemde hesaplanmasına neden olur. Kısmi emekli aylığı hesaplanan kişilerden elde edilen rakam güncellenir ve net emekli maaşının hesaplanması için kullanılır.

Her üç dönem için de çalışması olanların emekli maaşı nasıl etkilenir, toplam emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Sigortalı olan bir kişinin her üç dönemde de çalışması varsa, hangi dönem için ne kadar prim yatırdığına bakılır ve yukarıda vermiş olduğumuz formüller kullanılarak, her bir dönem için ayır ayrı hesaplama yapılır. Yapılan hesaplamaların sonucunda her dönem için farklı kısmi emekli maaşı elde edilir. Elde edilen kısmi emekli maaşları toplandıktan sonra, günümüzdeki enflasyon rakamlarına göre güncellenir. Ardından son yapılan zamlar ve ek ödeme tutarı da ilave edilerek, emekli maaşınız hesaplanmış olur.

Brüt olarak hesaplanan emekli maaşından gelir vergisi, damga vergisi, sigorta prim payı gibi kesintiler yapıldıktan sonra da net emekli maaşı hesaplanmış olur.

Yukarıda da açıkça görüldüğü gibi her üç dönemde çalışması olan kişiler için en yüksek emekli maaşı 08.09.1999 tarihleri arasında çalışması olanlar için hesaplanır. Çünkü bu dönemde en yüksek aylık bağlama oranı kullanılır. 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında çalışması olanların emekli maaşı diğer dönemden biraz daha düşükken, en düşük emekli maaşı tutarı da 01.05.2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için hesaplanmaktadır.

Örneğin 9000 gün prim yatırmış olan bir SSK’lının 2000 yılından önceki çalışmaları için aylık bağlama oranı %76 olurken 2000-2008 yılları arasında aynı prim günü için aylık bağlama oranı %65 olacaktır. Aynı prim günü için 2008 yılından sonra hesaplanan aylık bağlama oranı ise %50 olacaktır. Aylık bağlama oranlarının bu kadar düşük olması, emekli maaşının da düşmesine neden olur.

SSK için online emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

SSK emekli maaşı hesaplama için SGK’nın internet sitesinde bulunan hesaplama motorunu kullanabilirsiniz. Burada istenen bilgileri girdikten sonra ne kadar emekli maaşı alacağınız hesaplanır. Ancak emekli olduğunuzda alacağınız net maaş tutarı, yalnızca SGK’nın kendisi tarafından hesaplanacağı için buradan yapacağınız hesaplamanın sonucu net olmaz. Yalnızca fikir edinmeniz için buradan hesaplama yapılmaktadır. Ayrıca yapmış olduğunu hesaplama sonucunu hiçbir yerde resmi olarak kullanamazsınız. SGK’nın internet sitesinden hesaplama yapabilmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

 • İlk olarak arama motoruna “SSK emekli maaşı hesaplama” yazmalısınız.
 • Listelenmiş olan ilk siteye giriş yaparak hesaplama yapacağınız sayfaya ulaşabilirsiniz.
 • Karşınıza açılan sayfada yer alan baba adı, doğum tarihi, işe başlama tarihi, SSK sicil numarası, nüfusa kayıtlı olunan il ve kimlik numarası bilgilerini girdikten sonra “hesapla” kısmına tıklamalısınız.
 • Hemen emekli maaşınız hesaplanır ve ne kadar emekli maaşı alabileceğinizi, net olmasa bile öğrenebilirsiniz.

SSK için emeklilik şartları nelerdir?

SGK tarafından emekli maaşınızın hesaplanabilmesi için, başka bir ifade ile ne kadar maaş almaya hak kazandığınızı öğrenebilmeniz için emeklilik koşullarını yerine getirmiş olmanız gerekir. Emekli olmayı hak etmiş olan kişiler, dilekçelerini SGK’ya vererek emekli maaşlarının bağlanmasını talep edebilirler. Bu dilekçenin ardından ne kadar maaş alacağınız hesaplanır ve tarafınıza bildirilir. Emekliliği hak etmeniz için de prim gün sayısı, hizmet süresi ve yaş koşullarını yerine getirmiş olmanız gerekir. Bu koşulların hepsi hem cinsiyete hem de işe başlama tarihine göre farklılık gösterir. SSK için gerekli olan koşularının işe başlama tarihine göre, kadınlarda ve erkeklerde nasıl olduğunu inceleyelim;

Kadınlar için işe başlangıç tarihlerine göre SSK emeklilik şartları;

01.04.1981 tarihine kadar işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışarak 5000 gün prim yatırdıktan sonra emekli olabilirler. Bu tarihe kadar işe başlayan kadınların emekli olması için yaş şartı aranmaz.

01.04.1981-08.09.1981 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 çalışıp 5000 gün prim yatırdıktan sonra 38 yaşına geldiklerine emekli olabilirler.

09.09.1981-23.05.1984 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışıp 5000 gün prim yatırdıktan sonra 40 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1984-23.05.1985 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışıp 5000 gün prim yatırdıktan sonra 41 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1985-23.05.1986 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışıp 5075 gün prim yatırdıktan sonra 42 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1986-23.05.1987 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışıp 5150 gün prim yatırdıktan sonra 43 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1987-23.05.1988 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışıp 5225 gün prim yatırdıktan sonra 44 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1988-23.05.1989 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışıp 5300 gün prim yatırdıktan sonra 45 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1989-23.05.1990 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışıp 5375 gün prim yatırdıktan sonra 46 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1990-23.05.1991 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışıp 5450 gün prim yatırdıktan sonra 47 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1991-23.05.1992 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışıp 5525 gün prim yatırdıktan sonra 48 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1992-23.05.1993 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışıp 5600 gün prim yatırdıktan sonra 49 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1993-23.05.1994 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışıp 5675 gün prim yatırdıktan sonra 50 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1994-23.05.1995 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışıp 5750 gün prim yatırdıktan sonra 51 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1995-23.05.1996 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışıp 5825 gün prim yatırdıktan sonra 52 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1996-23.05.1997 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışıp 5900 gün prim yatırdıktan sonra 53 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1997-23.05.1998 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışıp 5975 gün prim yatırdıktan sonra 54 yaşında emekli olabilirler.

23.05.1998-23.05.1999 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışıp 5975 gün prim yatırdıktan sonra 55 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1999-08.09.1999 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, 20 yıl çalışıp 5975 gün prim yatırdıktan sonra 56 yaşında emekli olabilirler.

09.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, hizmet yılına bakılmaksızın 7000 gün prim yatırdıklarında ve 58 yaşını tamamladıklarında emekli olabilirler.

01.05.2008-31.12.2035 tarihleri arasında işe başlayan kadınlar, hizmet yılına bakılmaksızın 7200 prim günün tamamladıklarında ve 58 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

Yukarıda bahsedilen emeklilik şartlarına bakıldığında, 08.09.1999 tarihinden sonra yapılan reform ile birlikte kadınların hizmet süresi doldurmasına gerek kalmamıştır. Belirli bir prim gününü dolduran ve yaşı tamamlayan kadınlar, emekli olma hakkı elde ederler. 01.05.2008 tarihinden sonra işe başlayan SSK’lı kadınların 31.12.2035 tarihine kadar 7200 prim gününü doldurması gerekir. Ancak bu tarihte doldurmayan kadınlar, 2048 yılına kadar kademeli olarak artan yaşlarda emekli olmaya hak kazanacaktır.

Erkekler için işe başlangıç tarihlerine göre SSK emeklilik şartları;

08.09.1976 tarihine kadar ve öncesinde işe başlayan erkek SSK’lılar, 5000 gün prim yatırdıklarında ve 25 yıl çalıştıklarında, yaş şartı aranmadan emekli olmaya hak kazanırlar.

09.09.1976-23.05.1979 tarihleri arasında işe başlayan erkekler, 25 yıl çalışıp 5000 gün prim yatırdıktan sonra 44 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1979-23.11.1980 tarihleri arasında işe başlayan erkekler, 25 yıl çalışıp 5000 gün prim yatırdıktan sonra 45 yaşında emekli olabilirler.

24.11.1980-23.05.1982 tarihleri arasında işe başlayan erkekler, 25 yıl çalışıp 5075 gün prim yatırdıktan sonra 46 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1982-23.11.1983 tarihleri arasında işe başlayan erkekler, 25 yıl çalışıp 5150 gün prim yatırdıktan sonra 47 yaşında emekli olabilirler.

24.11.1983-23.05.1985 tarihleri arasında işe başlayan erkekler, 25 yıl çalışıp 5225 gün prim yatırdıktan sonra 48 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1985-23.11.1986 tarihleri arasında işe başlayan erkekler, 25 yıl çalışıp 5300 gün prim yatırdıktan sonra 49 yaşında emekli olabilirler.

24.11.1986-23.05.1988 tarihleri arasında işe başlayan erkekler, 25 yıl çalışıp 5375 gün prim yatırdıktan sonra 50 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1988-23.11.1989 tarihleri arasında işe başlayan erkekler, 25 yıl çalışıp 5450 gün prim yatırdıktan sonra 51 yaşında emekli olabilirler.

24.11.1989-23.05.1991 tarihleri arasında işe başlayan erkekler, 25 yıl çalışıp 5525 gün prim yatırdıktan sonra 52 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1991-23.11.1992 tarihleri arasında işe başlayan erkekler, 25 yıl çalışıp 5600 gün prim yatırdıktan sonra 53 yaşında emekli olabilirler.

24.11.1992-23.05.1994 tarihleri arasında işe başlayan erkekler, 25 yıl çalışıp 5675 gün prim yatırdıktan sonra 54 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1994-23.11.1995 tarihleri arasında işe başlayan erkekler, 25 yıl çalışıp 5750 gün prim yatırdıktan sonra 55 yaşında emekli olabilirler.

24.11.1995-23.05.1997 tarihleri arasında işe başlayan erkekler, 25 yıl çalışıp 5825 gün prim yatırdıktan sonra 56 yaşında emekli olabilirler.

24.05.1997-23.11.1998 tarihleri arasında işe başlayan erkekler, 25 yıl çalışıp 5900 gün prim yatırdıktan sonra 57 yaşında emekli olabilirler.

24.11.1998-08.09.1999 tarihleri arasında işe başlayan erkekler, 25 yıl çalışıp 5975 gün prim yatırdıktan sonra 58 yaşında emekli olabilirler.

09.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayan erkekler, hizmet yılına bakılmaksızın 7000 prim gününü doldurduktan ve 60 yaşına geldikten sonra emekli olabilirler.

01.05.2008-31.12.2035 tarihleri arasında işe başlayan erkekler, hizmet yılına bakılmaksızın 7200 prim gününü doldurduktan sonra ve 60 yaşına geldiklerinde emekli olmaya hak kazanırlar.

Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de 08.09.1999 tarihinden sonra hizmet süresi şartı kaldırılmıştır. Bunun yerine yaş ve prim günü şartı getirilmiştir. 2035 yılının son gününe kadar 7200 prim gününü dolduran erkekler 60 yaşına geldiklerinde emekli olmaya hak kazanabilir. Ancak bu tarihe kadar prim gününü dolduramayanlar, kademeli olarak yaşları artarak 2045 yılına kadar 65 yaşında emekli olabilirler. Örneğin; 7200 prim gününü 01.05.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında dolduran erkekler 61 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap