2000 Öncesi Dönemin Emekli Maaşı Hesabı

Emekli maaşı hesaplama yapılırken, üç dönem esas alınır. Bu dönemler SSK ve BAĞ-KUR için geçerlidir. 2000 öncesi, 2000 ve 2008 yılları arası ve 2008 yılı sonrası dönemler için farklı hesaplama yöntemleri geçerlidir. Bu yöntemler ve formüller hakkında sizlere daha önce “emekli maaşı hesaplama formülü” yazımızda detaylı olarak bilgi vermiştik. Bu yazımızda ise 2000 öncesi dönemde nasıl hesaplama yapabileceğini hakkında detaylı bilgi verelim;

2000 öncesi dönem için emekli maaşı hesaplama;

2000 öncesi dönemde SSK yani 4A için hesaplama yaparken gösterge katsayısı kullanılır. Bu dönemde alt tavan ve üst tavan üzerinden sigorta primlerinin yatırılması mümkündü. Alt tavan asgari brüt ücret iken üst tavan asgari brüt ücretin 6,5 katı şeklindeydi. Aylık bağlama oranı ve yatırılan sigorta primi, bu dönemde emekli maaşını en çok etkileyen faktörlerdir. Buna göre 2000 öncesi dönemde ne kadar çok sigorta primi yatırırsanız, o kadar çok emekli maaşı alırsınız. Çünkü diğer dönemlerde yapılan emekli maaşı hesaplarında daha düşük aylık bağlama oranları ve daha düşük tutarlar mevcuttur. Sizlere hem SSK hem de BAĞ-KUR için 2000 öncesi dönemde nasıl emekli maaşı hesaplama yapıldığı hakkında bilgi sunalım;

 • SSK için 2000 öncesi emekli maaşı hesabı;

Bu dönemde tam aylık ve dönem ağırlığı verileri ile kısmi emekli maaşı hesaplanır. Eğer her üç dönem için de sigorta primi yatırmışsanız kısmi olarak hesapladığınız maaşların toplamı ile emekli olduğunuzda alacağınız maaşın brüt tutarını elde edersiniz. Çalışmalarınız yalnızca 2000 öncesi döneme ait ise;

Tam aylık = Gösterge Katsayısı X Katsayı X Aylık Bağlama Oranı şeklindedir.

Kısmi emekli maaşı = Tam Aylık X Dönem Ağırlığı şeklindedir.

Bu dönemde emekli maaşı hesaplama yapılırken gösterge rakamı olarak tabloda belirtilen rakamlar kullanılır. Bu tablo kanun tarafından belirtilmiştir. Katsayı ise bu dönem için 12.000 olarak alınır. Aylık Bağlama Oranı yani ABO ise farklı şekillerde hesaplanmaktadır.

SSK için 2000 öncesi dönem aylık bağlama oranı;

 • Bu dönemde aylı bağlama oranı, normal şartlarda emekli olan kişiler için %60 olarak alınmaktadır.
 • Bu dönemde emekli olacak kişi yaşlılık aylığı alıyor ise yani erken emekli oluyorsa aylık bağlama oranı %80’dir.
 • Bu dönemde malulen yani sakatlıktan dolayı emekli olan kişilerde ise aylık bağlama oranı %70 olarak alınmaktadır.
 • 2000 öncesi dönemde yatırılan tavan ve taban primler için farklı aylık bağlama oranı alınmaktadır. Buna göre aylık bağlama oranları %50 ile %59,9 arasında belirlenmiştir. Bu oran 5000 gün prim yatıranlar için geçerlidir. Eğer 50 yaşını doldurmuş olan kadın emekli, 5000 günden fazla çalışmışsa, her fazla çalıştığı 240 gün için aylık bağlama oranı %1 oranında arttırılmaktadır. 5000 günden fazla çalışan 55 yaşını doldurmuş olan erkek emekli için de fazla çalıştığı her 240 gün için aylık bağlama oranı %1 arttırılmaktadır.
 • Yukarıdaki verilere göre 5000 günden eksik çalışan ve yaşlılıktan emekli olan kişilerin eksik olarak çalıştıkları her 240 gün için de aylık bağlama oranı %1 oranında azaltılmaktadır.
 • Ölüm nedeniyle emekli edilmiş olan kişilerin aylık bağlama oranları, eksik çalıştığı günler olsa bile eksik olarak alınmaz.
 • 2000 öncesi dönem için alınan aylık bağlama oranı en fazla %85 oranına kadar arttırılabilir.

Yukarıdaki verilere göre hesaplanan tam aylık oranı ile dönem ağılığının çarpılması sonucunda ise, 2000 öncesi dönem için elde edilecek olan emekli maaşı rakamı hesaplanır. Buna göre Dönem ağırlığı toplam yatırılan sigorta prim gün sayısı ile 2000 öncesi dönemde yatırılan sigorta primlerini bölünmesi sonucunda elde edilir. Yani toplamda 9000 gün prim yatırmış olan bir kişi, bu primlerin yalnızca 2000 gününü 2000 öncesi dönemde yatırmışsa dönem ağırlığı; 2000/9000 şeklinde olacaktır.

 • BAĞ-KUR için 2000 öncesi emekli maaşı hesabı;

BAĞ-KUR için de 2000 öncesi dönemde tavan ve taban prim yatırma söz konusuydu. Buna göre BAĞ-KUR için 1den 24’e kadar basamaklar bulunurdu. Bu basamaklardan hangisinde prim yatırıyorsanız, alacağınız emekli maaşınız da ona göre farklı olacaktır. Bu dönem de kişilerin emekli maaşı hesaplaması yapılırken gösterge katsayısı ve aylık bağlama oranı etkilidir. Buna göre Bağ kurluların emekli maaşı hesaplaması yapılırken son bir yıl ödemiş olduğu basamak dikkate alınır.

Eğer BAĞ-KUR’u olan bir kişi 10 yıl boyunca 2000 öncesi dönemden sigorta primi yatırmışsa ve 9 yıl boyunca alt basamaktan yatırıp son bir yıl boyunca en üst basamaktan prim yatırmışa, emekli maaşı hesabında en süt basamak kullanılacaktır. Doğal olarak önceki yatırılan prim ve basamaklar önemli değildir.

Aylık bağlama oranına göre Bağ kurlu olan kişilere emekli maaşı bağlanacaktır. Buna göre yatırdığınız basamak ne kadar yüksekse ve aylık bağlama oranı da ne kadar artış göstermişse, o kadar fazla emekli maaşı alırsınız.

BAĞ-KUR için 2000 öncesi dönemde kullanılan aylık bağlama oranları;

 • BAĞ-KUR’dan normal şartlar altında emekli olanlar için kullanılan aylık bağlam oranı %65 olarak alınmaktadır. 2000 öncesi dönemdeki emekli maaşınız son yatırdığınız basamaktaki tutarın %65 kadar olacaktır.
 • Bu dönemde başkasının bakımına muhtaç olan yaşlıların emekli maaşlarında kullanılan aylık bağlama oranı ise %75 olarak belirlenmiştir.
 • 9000 günden fazla yatırılmış olan sigorta primlerinde her tam yıl için aylık bağlama oranı %2 oranında arttırılmaktadır.
 • Ölüm nedeniyle 2000 öncesi dönem göre emekli olan kişilerde kullanılan aylık bağlama oranı da %65 olarak alınmaktadır.
 • 2000 öncesi dönemde 25 yıl süresi esas alınır. BAĞ-KUR’u olan bir kişi için 25 yıldan fazla olarak çalışmış olduğu her tam yıl için aylık bağlama oranı %1 oranında arttırılmaktadır.
 • 2000 öncesi dönemde aylı bağlama oranı en fazla %90’a kadar arttırılmaktadır.

Devlet memurları yani Emekli Sandığı için emekli maaşı hesaplama yaparken, her üç dönem için de aynı formüller kullanılır. Buna göre kişilerin hizmet süreleri, çalışmış oldukları unvanları, dereceleri ve almış oldukları ilave ücretler, emekli maaşlarını etkileyecektir.

Sonuç;

2000 öncesi dönem, SSK ve BAĞ-KUR için en yüksek emekli maaşlarının bağlanmış olduğu dönemdir. Çünkü bu dönemlerde hem SSK hem de BAĞ-KUR için yüksek basamaktan prim ödeme sistemi mevcuttur. Emekli maaşında ise ödemiş olduğunuz primler ve aylık bağlama oranları etkilidir. Bundan sonraki dönemlerde kullanılan aylık bağlama oranları düşürülüp büyüme hızı ve enflasyon oranı gibi göstergeler emekli maaşı hesabına dâhil edilmiştir. Bu nedenle diğer dönemler için ortaya çıkan emekli maaşları, 2000 öncesi döneme göre daha düşük olacaktır.

BAĞ-KUR’u olarak çalıştıysanız, en son basamaktan bir yıl boyunca prim ödemeniz halinde emekli olduğunuz zaman alacağınız maaş miktarını fazlasıyla arttırmanız mümkündür.

SSK için aylık bağlama oranları 5000 günden fazla çalışanlar için arttırılmaktadır. BAĞ-KUR için de aylık bağlama oranları hesaplanırken 9000 gün, 25 yıl esas alınmaktadır. SSK’da 240 günde bir %1 oranında aylık bağlama oranı BAĞ-KUR için her tam yılda bir %1 oranında arttırılmaktadır. Aylık bağlama seks hikayeleri oranında artış olması, emekli maaşınızın yüksek olması anlamına gelir.

Hiç yorum yapılmamış.

Yorum yap

bsr reinickendorf